Brexit bez umowy a kwalifikacje zawodowe zdobyte w Wielkiej Brytanii (Komunikat Ambasady RP w Londynie)

Brexit bez umowy a kwalifikacje zawodowe zdobyte w Wielkiej Brytanii (Komunikat Ambasady RP w Londynie)

Brexit zbliża się wielkimi krokami, a jego szczegółów – jak nie było, tak nie ma. W głowach wielu polskich imigrantów rodzą się pytania o przyszłość – zarówno prywatną, rodzinną, jak i zawodową. W przypadku wątpliwości dotyczących kariery zawodowej, z ciekawą podpowiedzą przychodzi Ambasada RP w Londynie.

Najnowszy komunikat Ambasady RP w Londynie dotyczy kwestii kwalifikacji zawodowych nabytych w Wielkiej Brytanii w obliczu Brexitu bez umowy. Jak można dowiedzieć się z informacji zamieszczonych na stronie Ambasady, jeśli Wielka Brytania opuści Unię Europejską bez porozumienia (a taki scenariusz jest realny), w stosunku do osób posiadających kwalifikacje zawodowe nabyte w Wielkiej Brytanii przestaną mieć zastosowanie przepisy Wspólnoty (a dokładniej – Dyrektywa 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (Dz.U. L 255 z 30.9.2005, s. 22).

Co to oznacza w praktyce? Jeśli Wielka Brytania opuści UE zgodnie z planem (a więc o północy z 29 na 30 marca 2019), ale bez porozumienia, już 30 marca Polaków, którzy zdobyli kwalifikacje zawodowe na Wyspach przestanie dotyczyć prawo Wspólnoty.

Innymi słowy – z dniem Brexitu, kwalifikacje nabyte w Wielkiej Brytanii będą traktowane jako kwalifikacje nabyte poza UE. Uznawanie kwalifikacji zawodowych uzyskanych na Wyspach będzie więc od tej pory odbywało się w oparciu o właściwe przepisy krajowe (na przykład przez nostryfikację dyplomów, świadectw, poprzez uzyskanie uprawnień zgodnych z krajowymi procedurami itd.).

Jeśli osoby posiadające kwalifikacje zdobyte na Wyspach będą chciały wykonywać pracę (w oparciu o wyżej wymienione kwalifikacje) w Polsce (lub w innym kraju UE), konieczne będzie wystąpienie o uznanie tych kompetencji do 29 marca 2019 lub skonsultowanie się z organami właściwymi do spraw uznawania kwalifikacji. Lista wszystkich organów jest dostępna na stronie: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm?action=homepage.

Jak można przeczytać w komunikacie Ambasady RP, „jest to szczególnie istotne w przypadku kwalifikacji uznawanych automatycznie, tj. w przypadku zawodów lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki, położnej, farmaceuty, lekarza weterynarii i architekta”. W przypadku powyższych profesji, po Brexicie nie będzie już możliwości skorzystania z automatycznego uzyskania kwalifikacji zawodowych.

Dodatkowo, jak można przeczytać w notce przygotowanej przez Ambasadę RP w Londynie, „od dnia 30 marca 2019 r. nie będą obowiązywały unijne rozwiązania dotyczące tymczasowego i okazjonalnego świadczenia usług oraz uzyskania częściowego dostępu do wykonywania zawodu.”

Informacje na temat uznawania kwalifikacji zawodowych w Polsce można znaleźć na tej stronie: https://www.gov.pl/web/nauka/uznawanie-kwalifikacji-zawodowych.

Kategorie: Wydarzenia

About Author