Brexit odstrasza. O emigracji do UK myśli tylko 3 procent Polaków

Brexit odstrasza. O emigracji do UK myśli tylko 3 procent Polaków

Jedynie 3 procent Polaków myślących o emigracji chce wyjechać do Wielkiej Brytanii. Dla porównania: z danych zebranych przez Work Service w ramach ubiegłorocznego badania wynikało, że Wielka Brytania była krajem pierwszego wyboru dla 19 procent Polaków planujących emigrację zarobkową. O poprzednich raportach informowaliśmy tutaj: https://topmejt.co.uk/polacy-nie-chca-juz-wyjezdzac-do-uk-nie-chca-tez-dluzej-mieszkac-w-wielkiej-brytanii-gdzie-jada-w-zamian/

Wielka Brytania już nie kusi Polaków myślących o wyjeździe do pracy za granicą. Z ubiegłorocznego badania agencji Work Service wynikało, że wyjazd do Wielkiej Brytanii był pierwszym wyborem dla 19 procent Polaków planujących emigrację zarobkową, jednak w poprzednim badaniu – liczba zainteresowanych wyjazdem na Wyspy spadła do 5,7 procent. Z najnowszych danych wynika, że o wyjeździe na Wyspy myśli już jedynie 3 procent rodaków.

„Zdecydowany wpływ na to miały informacje z ostatnich miesięcy na temat zaostrzenia tamtejszej polityki migracyjnej, a także brak porozumienia pomiędzy Londynem a Brukselą” – podsumowują autorzy raportu „Migracje Zarobkowe Polaków IX” agencji Work Service.

Wielka Brytania odstrasza, kusi Skandynawia

Najpopularniejszym kierunkiem wyjazdu do pracy wciąż pozostają Niemcy. O emigracji za zachodnią granice myśli 23,3 procent ankietowanych (w porównaniu z poprzednimi wynikami, to spadek o 9 punktów procentowych).

Drugim najpopularniejszym kierunkiem migracji zarobkowej jest Norwegia. O wyjeździe do tego kraju myśli 15,6 procent respondentów biorących udział w badaniu agencji Work Service. To, w porównaniu z poprzednim badaniem, wynik lepszy o 4,2 punkty procentowe.

Na trzecim miejscu znalazła się Szwecja. Z poprzedniego badania wynikało, że o wyjeździe i podjęciu pracy w tym kraju myślało niespełna 5 procent respondentów, teraz o emigracji do Szwecji myśli już 14,7 procent ankietowanych.

Spadły notowanie nie tylko Wielkiej Brytanii, ale i Holandii (w poprzednim badaniu kraj ten uplasował się na drugim miejscu, w najnowszym sondażu – na czwartym). Jak oceniają autorzy raportu, w tym przypadku wpływ na wyniki ma przede wszystkim zakończenie okresu letniego, w którym wielu Polaków podejmuje w Holandii prace sezonowe.

Wielka Brytania znalazła się dopiero na piątym miejscu zestawienia. To najgorszy wynik od 2014 roku.

„Atrakcyjność kierunków skandynawskich to skutek panującej niepewności wokół zatrudnienia emigrantów w Wielkiej Brytanii, która w wyniku obaw przed Brexitem spadła na 5. pozycję naszego zestawienia. Jest to wynik najniższy od 2014 roku” – tłumaczy Tomasz Ślęzak, wiceprezes zarządu Work Service. „Z kolei Norwegia, jak i Szwecja, kojarzone są z wysokimi zarobkami, które mogą być nawet 4-5 razy wyższe niż w Polsce, a także z dobrą opieką socjalną” – dodaje Ślęzak.

Metodologia

Dane zaprezentowane w ramach raportu „Migracje Zarobkowe Polaków IX” zostały zebrane i opracowane przez Kantar Milward Brown S.A. na zlecenie Work Service S.A.

Badanie było realizowane w dniach od 19 do 23 września tego roku na próbie N=593 osób pracujących, bezrobotnych, uczących się oraz przebywających na urlopach macierzyńskich i wychowawczych. Próbę dobrano z ogólnopolskiej reprezentatywnej próby dorosłych Polaków N=1000 (zgodnej ze strukturą populacji pod względem płci, wieku, wykształcenia oraz klasy wielkości i województwa miejsca zamieszkania) i wykluczono z niej osoby będące poza rynkiem pracy (to jest emerytów, rencistów oraz osoby zajmujące się domem).

Jak wynika z opisu do raportu, „wyniki poddano procedurze ważenia na podstawie struktury zmiennych rekrutacyjnych wg danych GUS. Dokładność wyników zależy o liczebności analizowanej grupy i odsetka odpowiedzi. Maksymalny błąd pomiaru dla całej próby N=593 to +/- 4,1%. Badanie zostało przeprowadzone za pomocą wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych w ramach projektu CATIBUS”.

 

Na podstawie https://www.money.pl/gielda/wiadomosci/artykul/work-service-odsetek-polakow-rozwazajacych,78,0,2420302.html i innych źródeł

Kategorie: Wydarzenia

About Author