Brexit: co zrobią Polacy, gdy UK wyjdzie z Unii?

Brexit: co zrobią Polacy, gdy UK wyjdzie z Unii?

Znacząca większość z nas nie chce, aby doszło do Brexitu. A co planujemy, jeśli Wielka Brytania opuści Unię Europejską? Oto wyniki sondażu przeprowadzonego na zlecenie portalu Onet wśród polskich imigrantów.

Badanie #PolacyUK o #Brexit zostało przeprowadzone przez pracownię IBRiS w dniach od 15 do 17 czerwca 2016 roku, Wzięło w nim udział 5878 Polaków mieszkających (na stałe lub czasowo) w Wielkiej Brytanii. Jak podkreślają redaktorzy Onet – to największy tego typu projekt badawczy przeprowadzony wśród polskich imigrantów w UK.

Z badania wynika, że aż 79,4 procent Polaków w Wielkiej Brytanii – gdyby tylko przysługiwało im prawo głosu w czwartkowym referendum – opowiedziałoby się za pozostaniem Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej. Za Brexitem chciałoby głosować zaledwie 16,5 procent polskich imigrantów, a 1,2 procent Polaków w UK nie wzięłoby udziału w głosowaniu.

Aż 61,7 procent ankietowanych przyznało, że na myśl o ewentualnym Brexicie czuje niepewność, a 10,5 proc. – lęk. Zaledwie 10,3 proc. zapytanych o zdanie Polaków w UK wskazało, że dominującym uczuciem jest spokój.

A co, jeśli dojdzie do Brexitu?

79,9 procent polskich imigrantów w UK stwierdziło, że będzie wtedy chciało za wszelką cenę zostać w Wielkiej Brytanii (powrót do kraju to dla tej grupy ostateczność). 9,6 ankietowanych przyznało, że – w przypadku Brexitu – ma zamiar wyjechać do innego kraju Unii, 5,3 procent nie określiło swojego stanowiska a zaledwie 3 procent Polaków zadeklarowało, że ma zamiar wrócić nad Wisłę. Aż 83,3 procent respondentów widzi swoją przyszłość w UK, a 6,1 procent – wiąże ją z Polską.

Ponadto, biorący udział w badaniu Polacy najbardziej boją się negatywnych konsekwencji ekonomicznych i tego, że – po Brexicie – będą musieli przechodzić przez dodatkowe procedury administracyjne (takich odpowiedzi udzieliło – odpowiednio – 45,4 oraz 43,5 procent ankietowanych). 43,2 procent zapytanych o zdanie Polaków przyznało, że czuje lęk na myśl o wprowadzeniu wiz, a 42,7 procent obawia się możliwości wprowadzenia pozwoleń o pracę. Zaledwie 11,9 procent ankietowanych boi się utraty benefitów i świadczeń socjalnych.

Pełne wyniki badania oraz komentarz prezesa IBRiS dostępne tutaj – KLIK!

Źródło: Onet

Foto: Flickr (lic. CC)

Napisz komentarz

<

Kategorie: Wydarzenia UK

About Author