Brytyjscy parlamentarzyści ustalili definicję islamofobii

Brytyjscy parlamentarzyści ustalili definicję islamofobii

Wielu mieszkańców Wielkiej Brytanii wierzy w szkodliwe, fałszywe stereotypy dotyczące muzułmanów – wynika z parlamentarnego raportu. Aż jedna trzecia Brytyjczyków uważa, że na Wyspach funkcjonują strefy „no-go” i że co piąty brytyjski muzułmanin sympatyzuje z dżihadystami. Wielu mieszkańców UK wierzy też w to, że „muzułmańskie lobby” doprowadziło do zakazu obchodzenia świąt.

Zdaniem członków parlamentarnej, międzypartyjnej grupy powołanej w kwietniu w celu zbadania sytuacji muzułmanów mieszkających w Wielkiej Brytanii, takie negatywne stereotypy przyczyniają się do dyskryminacji ludności muzułmańskiej w takich obszarach, jak zatrudnienie, mieszkalnictwo, edukacja, sądownictwo czy (ogólnie) życie publiczne. Zdaniem parlamentarzystów, powszechna islamofobia powoduje podziały społeczne, doprowadza do eskalacji przemocy, a także wpływa na liczbę ataków terrorystycznych.

W opublikowanym we wtorek raporcie na temat islamofobii w Wielkiej Brytanii, grupa parlamentarna powołała się na dane organizacji Tell MAMA, z których wynika, że w 2017 roku odnotowano ponad 1200 incydentów o podłożu islamofobicznym. Przywołano też historie muzułmanów, którzy byli publicznie upokarzani (opluwani, wyzywani, atakowani w werbalny lub fizyczny sposób) z uwagi na wyznawaną religię. Przytoczono także przykład obywatela Włoch, który został pobity, bo – według napastników – wyglądał jak wyznawca islamu.

Czym jest islamofobia? Brytyjski parlament definiuje

Z drugiej strony, w raporcie grupy parlamentarnej znalazła się też adnotacja, że brytyjscy muzułmanie w silny sposób identyfikują się jako Brytyjczycy, „okazują lojalność wobec Wielkiej Brytanii oraz wierzą, że islam i związany z nim styl życia są zgodne z brytyjskimi wartościami”.

Rozdźwięk między tym, jak czują się brytyjscy muzułmanie, a tym, jak często spotykają się z przejawami niechęci czy agresji ze względu na wyznawaną przez nich wiarę, był jednym z powodów, dla których grupa parlamentarzystów zdecydowała się ustalić definicję islamofobii.

Określono, że islamofobia „jest zakorzeniona w rasizmie” oraz „jest rodzajem rasizmu ukierunkowanego na przejawy muzułmańskiego stylu życia lub na jego postrzeganie”. Definicja ta została przyjęta przez parlamentarzystów oraz zatwierdzona przez działaczy społecznych (w tym przez przedstawicieli organizacji międzywyznaniowych).

Zdaniem twórców definicji, określenie, czym jest islamofobia, może pomóc w odwróceniu negatywnych trendów i w zmniejszeniu liczby dyktowanych niechęcią do muzułmanów incydentów. Jednocześnie, autorzy raportu zaznaczyli, że ustalenie definicji islamofobii nie ma na celu walki z wolnością słowa. Nie jest też próbą ograniczenia czy zakazu prowadzenia krytycznych dyskusji na temat muzułmanów czy islamu.

 

Foto: Foto: By Marcello Casal Jr/ABr. (Agência Brasil [1]) [CC BY 3.0 br (https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/br/deed.en)], via Wikimedia Commons

Kategorie: Wydarzenia UK

About Author