Brytyjska służba medyczna na bakier z higieną. Gronkowiec złocisty w Darent Valley Hospital

Brytyjska służba medyczna na bakier z higieną. Gronkowiec złocisty w Darent Valley Hospital

Liczba przypadków MRSA, czyli opornego gronkowca złocistego rośnie lawinowo w Darent Valley Hospital w Dartford w wyniku niedoborów personelu, niezachowania przez pielęgniarki i personel medyczny wystarczającego poziomu szpitalnej higieny osobistej i higieny obiektów sanitarnych placówki, w tym nieodpowiedniego oczyszczania umywalek.

Lista problemów Darent Valley Hospital została stworzona po niedawnej inspekcji sanitarnej, powołanej przez Trust Development Authority.

Podczas ubiegłotygodniowego posiedzenia zarządu Dartford and Gravesham NHS przyznano, że w lutym poziom higieny, kontroli zakażeń i profilaktyki sanitarnej był bardzo słaby.

Chociaż wcześniejsze przypadki w tym roku były rzadkie, wystarczył mniej niż jeden miesiąc, aby poziom zakażenia gronkowcem złocistym wzrósł do nieakceptowalnego poziomu.

Cztery przypadki odnotowano w grudniu, dwa w styczniu i trzy w lutym.

Wybuch MRSA nastąpił w trakcie kontroli przeprowadzonej w marcu, podczas której wykryto kardynalne błędy w procedurach sanitarnych i zaniedbania higieniczne.

Raport The Clinical Quality Visit ukazuje skalę problemu: „Przestrzeganie higieny rąk było fatalne, obserwacja personelu dowiodła, że pracownicy kursowali od pacjenta do pacjenta bez odkażania rąk. Wszystkie oddziały musiały przenieść zainfekowanych pacjentów do izolatek, ze względu na infekcje. Jednak zdecydowana większość pokoi jednoosobowych miała otwarte drzwi, przez co niezainfekowani pacjenci mieli kontakt z koszami na odpadki medyczne. Odnotowano również przypadki zapominania o noszeniu PPE [Osobiste wyposażenie ochronne] i nieprawidłowej jego utylizacji. Ponadto, personel, który był zobowiązany do bezwzględnego noszenia PPE nie wypełniał tego obowiązku. Przykładowo, podczas pracy używano wielorazowych ubiorów i opatrunków lnianych”.

Ponadto, zespół pracowników medycznych Infection Prevention and Control miał za mało personelu przez wiele miesięcy. To wpłynęło na zdolność zespołu do aktywnego działania i poczucia przytłoczenia sytuacją. Świadomość wzrostu infekcji MRSA była duża, jednak brakowało im strategicznego kierunku, w jaki sposób poprawić sytuację.

Działania na rzecz poprawy sytuacji zostały podjęte w formie:

  • Ustanowienia specjalnej grupy do walki z zakażeniem MRSA, która spotkała się już cztery razy
  • Wprowadzenia nowego, tymczasowego systemu prewencji infekcyjnej
  • Wszyscy pracownicy zostali zobowiązani do zachowania higieny osobistej, szczególnie rąk

Głównym winowajcą rozprzestrzeniania się MRSA w szpitalu jest oddział Rowan. Według raportu  The Clinical Quality Visit: „Oddział Rowan zmaga się ze szczególnie dużym obciążeniem pracy, w związku z obsługą skomplikowanych przypadków chirurgicznego żywienia pozajelitowego i leczenia przetok układu pokarmowego”.

Gronkowiec złocisty to bakterie, które na początku powodują niewielkie zakażenia skóry, ale do następstw rozwoju patogenu w organizmie człowieka należą zagrażające życiu zakażenia, w tym uogólniona posocznica (sepsa).

Infekcja przenosi się przez skórę w kontakcie z zarazkami bytującymi na skórze nosiciela (np. przez ręce) a także poprzez kontakt z zanieczyszczonymi przedmiotami, takich jak ręczniki, pościel, odzież i naczynia.

Ludzie przebywający w szpitalu są najbardziej narażeni na ryzyko zakażenia MRSA.

Foto: Wikipedia (lic. PD)

Kategorie: Wydarzenia Kent

About Author