ABC Emigranta

Back to homepage
Noł inglisz

Du ju spik inglisz?

Ciekawi jesteście jak Polacy mówią po angielsku? Według szkoły językowej EE Education First, która  opublikowała na swojej stronie internetowej raport dotyczący znajomości języka angielskiego, Polska zajmuje zaszczytne 6. miejsce w Europie. Wyprzedzamy

Noł inglisz

Lekcja angielskiego

Lekcja wymowy jednego z najtrudniejszych dźwięków w języku angielskim: th, czyli język między zęby i plujemy.