Porady Prawne

Back to homepage
Polecamy Porady Prawne

Ślub cywilny w Anglii? Proszę bardzo :)

W Wielkiej Brytanii ślub można wziąć na kilka sposobów: w polskim konsulacie, gdy oboje z małżonków ma obywatelstwo polskie, w brytyjskim urzędzie stanu cywilnego (lokalne Register Office), w kościele (minimum

Porady Prawne

Obowiązek podatkowy w Polsce, a pochodzenie dochodu

Obowiązek podatkowy w Polsce, a dochody ze stosunku pracy oraz z wykonywanej osobiście działalności gospodarczej, uzyskane w Wielkiej Brytanii. Bardzo częstym problemem z jakim musi zmierzyć się osoba uzyskująca dochody