Chcesz pobierać 500 plus? Złóż wniosek do końca sierpnia

Chcesz pobierać 500 plus? Złóż wniosek do końca sierpnia

Rodzice, którzy chcą zachować ciągłość świadczenia 500 plus, powinni do końca sierpnia złożyć wniosek. Dotyczy to rodziców, którzy złożyli wniosek o 500 plus w chwili, gdy program startował.

Aby w wypłacie świadczenia nie nastąpiła przerwa, wniosek należy złożyć do końca sierpnia. Rodzice, którzy tego nie zrobią, będą musieli liczyć się z utratą ciągłości wypłat (dla przykładu: jeśli wniosek złożą we wrześniu, świadczenie za październik i listopad otrzymają do końca listopada).

W przypadku, gdy rodzice nie wyrobią się ze złożeniem wniosku do końca sierpnia, powinni to zrobić najpóźniej do 31 października. Wtedy w grudniu otrzymają stosowne wyrównanie.

Jak złożyć wniosek o 500 plus?

Od początku programu wnioski można składać osobiście (np. w urzędzie miasta, przedszkolu, ośrodku pomocy społecznej etc.), listownie lub przez Internet. Z oczywistych względów ten ostatni sposób jest dla rodziców mieszkających w Wielkiej Brytanii najwygodniejszy.

Decydując się na złożenie wniosku drogą internetową rodzice mogą wybrać kilka sposobów aplikacji, a mianowicie:
@ przez ministerialny portal Emp@tia,
@ poprzez Profil Zaufany (eGo)
@ poprzez platformę PUE ZUS
@ poprzez bankowość elektroniczną (część działających w Polsce banków umożliwia złożenie wniosku online).

Ważne! Podczas składania wniosku należy podać miejsce zamieszkania, a nie zameldowania!

Jak działa program Rodzina 500 plus?

O zasadach działania programu, także w kontekście Polaków mieszkających w UK, pisaliśmy tutaj – KLIK! W skrócie: program dotyczy bez wyjątków rodziców lub opiekunów posiadających dwoje lub więcej dzieci. W takich przypadkach świadczenie w wysokości 500 zł (to kwota na rękę) wypłacane jest na drugą i kolejną pociechę. 500 zł na pierwsze dziecko mogą otrzymać ci rodzice lub opiekunowie, którzy spełniają kryterium dochodowe (a więc jeśli dochód w rodzinie nie przekracza 800 zł netto lub – w przypadku, gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne – 1200 zł netto).

Świadczenie przyznawane jest na dzieci, które nie ukończyły 18 roku życia. Jednak jeśli pełnoletnie dziecko (które nie ukończyło 25 lat) nadal mieszka z rodzicami i znajduje się na ich utrzymaniu, jest ono uwzględniane podczas obliczania dochodu przypadającego na członka rodziny.

Aby skutecznie aplikować o świadczenie, należy złożyć prosty wniosek. W przypadku, gdy dziecko lub dzieci wychowują się w niepełnej rodzinie, konieczne jest wyjaśnienie dotyczące kwestii alimentacyjnych. W przypadku, gdy rodzic lub rodzice chcą uzyskać świadczenie na pierwsze dziecko – konieczne jest dołączenie dokumentów o dochodach (chodzi o potwierdzenie, że kryterium dochodowe nie zostało przekroczone).

500 plus czy Child Benefit?

Na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej czytamy: „świadczenie wychowawcze nie będzie przysługiwać, jeżeli rodzinie przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze”. Oznacza to, że rodzice mieszkający w Wielkiej Brytanii nie mogą – jednocześnie – pobierać 500 plus i Child Benefit. Nie mogą też korzystać z 500 plus, jeśli w UK przysługuje im Child Benefit.

A co, jeśli HMRC odrzuci wniosek o Child Benefit? O tym pisaliśmy w tym artykule: http://topmejt.co.uk/child-benefit-zasilek-na-dziecko-w-uk-jak-sie-ubiegac-i-co-zrobic-gdy-urzad-odrzucil-wniosek/

 

Foto: Foto: PixaBay. @froot, lic. CC0

Kategorie: Wydarzenia

About Author