CIS CSCS UTR SA? – jakaś magia – a ja po prostu chcę pracować!

CIS CSCS UTR SA? – jakaś magia – a ja po prostu chcę pracować!
Co kryje się pod popularnym skrótem CIS, na czym polega praca jako „subcontractora”, jakie obowiązki ma „contractor”, co to jest  karta CSCS, jak to wszystko ze sobą połączyć, na te i inne pytania postaram się odpowiedzieć w poniższym artykule.
Branża budowlana jest bezdyskusyjnie najpopularniejszą branżą w jakiej pracuje męska cześć polskich emigrantów. Polscy budowlańcy, elektrycy, hydraulicy są cenionymi pracownikami, ich praca jest doceniana i często daje się słyszeć opinie, apropo dużych umiejętności i rzetelności naszych robotników.  Jak to jednak wszystko ogarnąć od strony urzędowej?
3063632328_55f14099de_oNajpopularniejszą formą współpracy budowlańców jest praca na tzw. CIS – Construction Industy Scheme. Polega to na tym, że wykonawca, czyli osoba zlecająca wykonanie pracy ma obowiązek odliczać cześć wypłacanego wynagrodzenia podwykonawcy i wpłacanie go do Urzędu podatkowego (HMRC). Odliczenie traktowane jest jako zadatek na poczet  podatku i składki na ubezpieczenie społeczne (Tax i NIC)
Prace objęte schematem  CIS to większość prac budowlanych, w tym przygotowanie terenu pod budowę,  budowa, przebudowa, demontaż, naprawa, dekoracja czy rozbiórka,  w którym to schemacie contractor, czyli wykonawca zleca wykonanie pracy subcontractorowi czyli podwykonawcy.
Aby zostać wykonawcą (contractorem) należy zarejestrować się w Urzędzie HMRC. Zarejestrować może się zarówno osoba fizyczna (samozatrudniona) jak i spółka partnerska czy  z ograniczoną odpowiedzialnością (ltd) . Rejestracja nie jest skomplikowaną procedurą, jednak kiedy jest dopełniona należy pamiętać o comiesięcznym wypełnianiu  wymaganych dokumentów oraz właściwej weryfikacji subcontraktorow. Niedopilnowanie terminów niestety wiąże się z szybkim naliczaniem kar.
7962740_sZdecydowanie częściej spotyka się osoby pracujące jako podwykonawcy, czyli subcontraktorzy. Także w tym przypadku należy zarejestrować się w Urzędzie HMRC i otrzymać numer UTR (Unique Taxpayer Reference). Istotną informacją dla subcontraktora jest to, że z każdej wypłacanej kwoty potrącana jest mu część wypłaty, która wpłacana zostaje do Urzędu HMRC. W zależności od tego czy subcontractor został pozytywnie zweryfikowany czy też nie, potrącane jest 20% lub 30% jego wynagrodzenia.  Na koniec roku podatkowego ma on obowiązek rozliczenia się (złożenia Self Assesment). Jeśli podczas rozliczenia jest w stanie przedstawić koszty związane z prowadzeniem działalności jest duża szansa na to, ze część pobranej wcześniej kwoty zostanie mu zwrócona.
Karta CSCS
CIS i CSCS to skróty często ze sobą mylone.  CIS opisane zostało powyżej, natomiast CSCS to Construction Skills Certification Scheme. Karta CSCS jest potwierdzeniem umiejętności  budowlanych oraz znajomości zasad BHP w branży budowlanej.  Osoby zaangażowane w projekty budowlane mają obowiązek przedstawienia ważnej karty CSCS przed wkroczeniem na teren budowy, powinno być to weryfikowane przez osoby zlecające wykonanie prac.  Do egzaminu w celu zdobycia karty CSCS można przystąpić zarówno w języku angielskim jak i polskim. W lipcu 2014 zmieniły się przepisy i podstawowy egzamin uprawnia do otrzymania czerwonej karty – trainee. Karta taka ważna jest przez 3 lata i nie może być wznawiana. Odbycie dodatkowo jednodniowego kursu SITE SAFETY AWARNESS umożliwi uzyskanie zielonej karty CSCS – labourer, karta taka jest ważna przez 5 lat.
Karta CSCS oznacza, ze dany pracownik jest przeszkolony do pracy i wykonuje ja w sposób bezpieczny i prawidłowy. Trzeba pamiętać, ze bez karty cscs znalezienie karty dobrej pracy może okazać się niemożliwe, gdyż w razie Inspekcji Nadzoru Budowlanego zarówno firma jak i pracownik zostaliby ukarani kara pieniężną i sankcjami prawnymi. Dlatego jeżeli masz doświadczenie w danym zawodzie i poważnie myślisz o wykonywaniu go w firmach za konkretną stawkę pieniężną, zainwestuj w swoje kwalifikacje. Bez tego twój zawód jest tylko HOBBY jakie wykonujesz i nie osiągniesz w nim sukcesu.
18423920_s

About Author