Co 70 sekund lekarze w Anglii stwierdzają nowy przypadek choroby wenerycznej

Co 70 sekund lekarze w Anglii stwierdzają nowy przypadek choroby wenerycznej

W ciągu ostatniej dekady liczba diagnozowanych przypadków rzeżączki wzrosła o 249 procent, a liczba przypadków kiły – o 165 procent. Prawie połowa wszystkich nowych diagnoz stawiana jest osobom w wieku od 15 do 24 lat.

The Terrence Higgins Trust i British Association for Sexual Health and HIV (BASHH) – dwie wiodące organizacje charytatywne, zajmujące się zdrowiem seksualnym – wezwały rząd do zwiększenia inwestycji w kliniki zdrowia seksualnego i edukację seksualną w Wielkiej Brytanii. Aby pokazać, że sytuacja w tym zakresie jest (mówiąc dyplomatycznie) nieszczególna, wspomniane organizacje przedstawiły raport dotyczący zapadalności na choroby przenoszone drogą płciową. W zestawieniu ujęto statystyki z 2018 roku (pod uwagę wzięto prawie pół miliona diagnoz) i porównano je z danymi z ostatnich dziesięciu lat.

Z raportu wynika między innymi, że:

* co 70 sekund w samej tylko Anglii stawiana jest nowa diagnoza dotycząca chorób przenoszonych drogą płciową,

* prawie połowa nowych diagnoz stawiana jest osobom poniżej 25. roku życia,

* od 2014 liczba zdiagnozowanych przypadków choroby przenoszonej drogą płciową u osób w wieku 65 plus wzrosła o 23 procent,

* w ciągu ostatniej dekady liczba zdiagnozowanych przypadków rzeżączki wzrosła o 249 procent, a liczba zdiagnozowanych przypadków kiły o 165 procent. Wskaźniki dotyczące diagnostyki chlamydii wzrosły o 6 procent,

* jeśli chodzi o diagnozy dotyczące kiły – wskaźniki są najwyższe od czasów II wojny światowej,

* najczęściej diagnozowani w kierunku chorób przenoszonych drogą płciową są homoseksualni i biseksualni mężczyźni. To właśnie mężczyznom z tych grup, w omawianym okresie, postawiono 75 procent nowych diagnoz dotyczących kiły i prawie 50 procent nowych diagnoz dotyczących rzeżączki,

* wskaźniki dotyczące diagnostyki niektórych chorób są szczególnie wysokie w populacji afrokaraibskiej i w populacji osób ciemnoskórych, które nie pochodzą z Afryki/Karaibów.

Ogólnie: w 2018 roku w Anglii odnotowano 447 694 nowych diagnoz chorób przenoszonych drogą płciową. To wzrost o 5 procent w porównaniu z rokiem poprzednim.

W raporcie zauważono, że od 2014 roku rząd zmniejszył wydatki na ochronę zdrowia seksualnego w Anglii o 25 procent. Mimo to podjęto pewne pozytywne w skutkach działania, takie jak wprowadzenie przedekspozycyjnej profilaktyki zakażenia HIV, w związku z czym w latach 2017-18 zanotowano sześcioprocentowy spadek liczby zdiagnozowanych zakażeń HIV (obecność wirusa wykryto u nieco ponad 4000 osób).

„W czasach, gdy obserwujemy znacznie zwiększone zapotrzebowanie ze strony społeczeństwa i rekordowy poziom infekcji seksualnych, w tym rozprzestrzenianie się trudnych do leczenia szczepów chorób opornych na antybiotyki, decyzja o dezinwestycji w tym ważnym obszarze zdrowia publicznego jest bezsensowna” – stwierdził dr John McSorley, prezes BASHH.

Z kolei Jonathan McShane, prezes Terrence Higgins Trust, dodał: „Pilnie potrzebujemy kompleksowych działań, które mogą pomóc w powstrzymaniu rosnącej fali chorób przenoszonych drogą płciową. Konieczne jest długoterminowe podejście do tematu poprawy zdrowia seksualnego. Ambitna strategia w połączeniu z odpowiednim finansowaniem to jedyny sposób, w jaki możemy wspierać ludzi w prowadzeniu zdrowego i satysfakcjonującego życia seksualnego. Rząd musi zakasać rękawy i zabrać się do pracy, ponieważ obecny stan po prostu nie jest wystarczająco dobry”.

 

Foto: https://pxhere.com/en/photo/871655

Kategorie: Wydarzenia UK

About Author