Coraz więcej cudzoziemców chce pracować w Polsce

Coraz więcej cudzoziemców chce pracować w Polsce

W ubiegłym roku Polska przyjęła aż 585969 tymczasowych imigrantów spoza Unii Europejskiej – wynika z danych Eurostatu. Jesteśmy pod tym względem na drugim miejscu w UE, wyprzedzając między innymi Niemców. A do lidera brakuje nam coraz mniej.

Numerem jeden jest Wielka Brytania, która w ubiegłym roku obywatelom z krajów spoza Unii wydała prawie 866 tysięcy pozwoleń na pobyt. Numer dwa to właśnie Polska, numer trzy – wspomniane Niemcy (w ubiegłym roku wydano tam prawie 505 pozwoleń na pobyt dla obywateli spoza UE).

Do Polski najchętniej przyjeżdżają Ukraińcy (aż 512 tysięcy, czyli 82,7 procent wszystkich cudzoziemców spoza UE, którym w 2016 roku Polska wydała zezwolenie na pobyt), z których większość deklaruje, że przyjeżdża do Polski w celach zawodowych/zarobkowych.

Ogólnie: najwięcej imigrantów spoza Unii Europejskiej przyjeżdża do Polski po to, by zacząć tu pracę (84,3 procent). 5,6 procent imigrantów – jako powód przyjazdu nad Wisłę – podaje chęć podjęcia nauki, a 1,4 procent – decyduje się na przyjazd z powodów rodzinnych. 8,7 procent z cudzoziemców otrzymujących pozwolenie na pobyt wybiera Polskę z „innych powodów”.

Co ciekawe, Polska wydaje najwięcej pozwoleń na pobyt ze względu na chęć podjęcia pracy ze wszystkich krajów Wspólnoty. W przypadku Wielkiej Brytanii najczęstszym powodem wydania pozwolenia jest chęć podjęcia nauki w UK (42,2 procent wszystkich pozwoleń wydawanych cudzoziemcom spoza UE). Jeśli chodzi o Niemcy – większość (55,9 procent) pozwoleń wydano osobom, które zdecydowały się na przyjazd do kraju z „innych powodów” (według Eurostatu „innym powodem” jest na przykład uchodźstwo).

W sumie w 2016 roku w całej Unii Europejskiej przyznano 588 tysięcy pozwoleń na pobyt Ukraińcom, 348 tysięcy pozwoleń na pobyt Syryjczykom i 250 tysięcy takich pozwoleń obywatelom Stanów Zjednoczonych.

 

Foto: PxHere, lic. CC0

Napisz komentarz

<

Kategorie: Wydarzenia

About Author