Czarne chmury nad Radą Dystryktu Thanet. Ruszyło śledztwo w sprawie dotacji unijnych za lata 2005-2008

Czarne chmury nad Radą Dystryktu Thanet. Ruszyło śledztwo w sprawie dotacji unijnych za lata 2005-2008

Dochodzenie w sprawie finansowych oszustw ma być przeprowadzone w Radzie Dystryktu Thanet, w związku z dyspozycją funduszy europejskich, które miały sfinansować wspólny projekt portu Ramsgate i belgijskiej Ostendy.

Rządowe Biuro Audytu Wewnętrznego (GIAA) zleciło przeprowadzenie śledztwa kryminalnego w celu ustalenia, jak dotacja dla Thanet ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) na wspólny projekt pomiędzy portami Ramsgate i Ostendy na rzecz poprawy transportu poprzez pogłębianie Ramsgate i budowę nowej koi w Ostendzie była „nieregularnie” wypłacana.

Informacja wyszła na jaw przez anonimowego informatora w związku z ewentualnymi nieprawidłowościami. Procedura kontrolna związana jest z pracami pogłębiarki, które rzekomo nigdy nie zostały wykonywane na zlecenie Rady, twierdzącej, że współfinansowanie przez UE zwyczajnego pogłębiania i/lub innych działań nie zostało uwzględnione w projekcie dla EFRR.

Termin rozpoczęcia realizacji projektu to 1 czerwca 2005 roku, prace zakończyły się w dniu 30 czerwca 2008 roku. Rozliczenie finansowe mówi o wydanych 160, 282 euro z EFRR i 413, 179 euro z budżetu Rady Thanet.

Głównym celem inwestycji było zachowanie serwisu Transeuropa Ferries.

Informator zwrócił uwagę audytu na to, że prace pogłębiające nie zostały przeprowadzone w normalnym, zwyczajowym trybie. Istnieją bowiem dokumenty, potwierdzające tezę, że roboty czerpalne były finansowane z istniejącego budżetu własnego, w tym również z unijnych pieniędzy. Przedstawiono także dowód, zgodnie z którym pracownicy Rady Thanet byli świadomi, że finansują prace z unijnej kasy, wiedząc, że koszty drenażu muszą pokryć z własnych środków. Mówiąc wprost – pracownicy Rady obliczając wysokość sumy przeznaczonej na projekt, uwzględnili prognozowane koszty uzysku z UE jako łączną kwotę. Po wydaniu pieniędzy na drenaż ze wspólnej – własnej i unijnej – kasy wnosili o proceduralną refundację ceny prac pogłębiających, które nie były uwzględnione we wniosku do EFRR. Fundusz rozpatrzył wniosek pozytywnie i suma została wprowadzona do budżetu prac w porcie w Ramsgate w sezonie 2010/11.

W raporcie opracowanym przez GIAA czytamy, że Rada Thanet nie przedstawiła kontrolerom żadnej dokumentacji związanej z projektem: analizy kosztów lub planu pogłębiania, którą musieli posiadać, aby wnioskować do EFRR o środki.

Wnioski audytu mówią o tym, że pracownicy wydziału finansowego Rady twierdzili, że „nie byli pewni, jak wnioskować o środki”, a później podjęli decyzję, aby przeznaczyć z Unii pieniądze na drenaż, wiedząc, że suma ta nie jest przeznaczona na ten rodzaj prac.

Po dokonaniu przeglądu sprawozdań i dalszych informacji dostarczonych kontroli okazuje się, że nieprawidłowe wydatki z UE opiewają na kwotę 150 405 euro.

Raport kontroli zaleca EFRR jako instytucji zarządzającej rozważyć zgłoszenie sprawy na policję jako potencjalnego przypadku oszustwa.

Kontrolerzy dodają, że urzędnicy Rady Dystryktu Thanet popełnił umyślne decyzje o odmowie zwrotu dotacji z EFRR, gdy stało się jasne, że pieniądze nie zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

W gestii policji i prokuratury leży decyzja co do kwalifikacji sprawy jako przestępstwa i z jakiego paragrafu.

Foto: Wikipedia (lic. CC)

Napisz komentarz

<

Kategorie: Wydarzenia Kent

About Author