Dzień Kobiet w 1977 roku

Dzień Kobiet w 1977 roku

Foto: Zbigniew Kosycarz

Napisz komentarz

<

Kategorie: Fotografia

About Author