Komu w Europie żyje się najlepiej? Mapa dobrobytu

Komu w Europie żyje się najlepiej? Mapa dobrobytu

Z najnowszych danych Eurostatu wynika, że z najwyższy poziom dobrobytu materialnego (wśród krajów Unii Europejskiej) zanotował Luksemburg. Jak na tle lidera wypadają Wielka Brytania i Polska?

Dane zostały wyrażone za pomocą wskaźnika AIC. To wskaźnik będący miarą materialnego dobrobytu gospodarstw domowych. Do określenia wskaźnika AIC wykorzystano dane o liczbie ludności oraz zrewidowane parytety siły nabywczej (na podstawie ostatniego PKB danego kraju). Raport Eurostatu to – najkrócej i najprościej rzecz ujmując – porównanie, jak w 2016 roku w wybranych krajach europejskich wyglądała indywidualna konsumpcja.

Z raportu Eurostatu (europejski urząd statystyczny) wynika, że w państwach UE w 2016 roku wskaźnik AIC wahał się od 53 do 132 procent. Najlepiej żyło się w Luksemburgu. Najniższy wskaźnik konsumpcji (wspomniane 53 procent) odnotowano z kolei w Bułgarii.

Poziom powyżej średniej odnotowano między innymi w Niemczech, Austrii, Wielkiej Brytanii, Finlandii, Danii, Belgii, Francji, Holandii i Szwecji. W sumie, krajów, dla których wskaźnik AIC wynosił ponad 100 procent, zanotowano osiemnaście.

W przypadku Włoch, Irlandii i Cypru AIC znalazł się w przedziale o 10 procent niżej niż średnia, Hiszpania, Litwa, Portugalia i Malta znalazły się w strefie od 10 do 20 procent poniżej średniej. Polska – wraz z Grecją, Czechami, Słowacją, Słowenią i Estonią – znalazły się natomiast w grupie o wskaźniku niższym od 20 do 30 procent od średniej. Jeszcze niżej (wskaźnik AIC ponad 30 procent mniejszy niż średnia) znalazły się Łotwa, Węgry i Rumunia. Najgorzej wiodło się w Bułgarii i Chorwacji (ponad 40 procent poniżej średniej unijnej).

 

 

Foto nagłówkowe: Maxipixel, CC0, mapa – Eurostat za PAP

Napisz komentarz

<

Kategorie: Wydarzenia

About Author