Komunikacja autobusowa w Kent ograniczona przez cięcia budżetowe!

Komunikacja autobusowa w Kent ograniczona przez cięcia budżetowe!

Rada Hrabstwa organizuje konsultacje społeczne w sprawie 17 najmniej rentownych połączeń komunikacyjnych. Proponowane zmiany mają na celu ochronę najważniejszych kursów przy jednoczesnym respektowaniu faktu, że wydatki hrabstwa na komunikację musiały zostać mocno ograniczone przez znaczące cięcia budżetowe.

Kluczowe dla sprawy opinie pasażerów autobusów w Kent w celu osiągnięcia porozumienia w kwestii planowanych zmian będą zbierane od dziś, 21 marca.

Zmiany te mają na celu ochronę głównych połączeń komunikacyjnych w obrębie hrabstwa, jako że wydatki na dotację transportu osobowego musiały zostać przez Radę znacząco zmniejszone. Tym samym, utrzymywanie obecnego stanu stało się niemożliwe. Obecnie samorząd przeznacza 6,4 mln funtów na dofinansowanie 150 kontraktów na przewóz mieszkańców w całym hrabstwie.

W celu ograniczenia wydatków udało się już zaoszczędzić ponad 1 mln funtów z budżetu na dotację komunikacji autobusowej poprzez renegocjację umów z firmami przewozowymi. Obecnie samorząd chce dokonać dalszych oszczędności rzędu pół miliona funtów, lecz zmiany te mają mieć minimalny wpływ na mieszkańców bazujących na transporcie autobusowym, dzięki ścisłej współpracy z operatorami przewozów.

Matthew Balfour, członek wydziału środowiska i transportu w Radzie Hrabstwa Kent, powiedział: „W ciągu ostatnich pięciu lat Rady znalazły się pod coraz większą presją, gdy rządowa centrala sukcesywnie, z roku na rok decyduje o stałym zmniejszaniu subwencji budżetowej samorządu terytorialnego. Nasze przychody zmniejszyły się łącznie o 433 milionów funtów od przełomu 2011 i 2012 roku. Budżet na lata 2016-17 wymaga dalszych oszczędności w wysokości 80,8 milionów funtów. Dotychczasowe oszczędności zostały uzyskane poprzez ograniczenie wydatków własnych urzędu i zmniejszenie wachlarza usług świadczonych przez Radę Hrabstwa Kent. Pomniejszamy wydatki bez straty dla jakości życia mieszkańców na tyle, na ile jest to możliwe. Ograniczenie budżetu na wsparcie komunikacji autobusowej ma formę dwuletniego cyklu, który zmierza do zmniejszenia wydatków w tym obszarze o 2 miliony funtów – z 7,6 miliona do 5,6 miliona.

Odzyskaliśmy już prawie milion funtów dzięki dobrej współpracy z operatorami autobusowych w zakresie reorganizacji tras i rozkładów jazdy oraz poprzez większe wykorzystanie operatorów Community Transport. Udało się nam dokonać tych zmian bez zauważalnego wpływu na jakość usług dla pasażerów autobusów.

Ponadto, w tym roku odzyskaliśmy kolejne 250 tysięcy funtów, ale wciąż musimy zmniejszyć wydatki w tej dziedzinie życia społecznego o kolejne pół miliona funtów w następnym roku budżetowym.

Zamierzamy nadal współpracować z operatorami przewozów autobusowych w znalezieniu możliwie najlepszego rozwiązania tej palącej kwestii w świadczeniu usług. Czynimy również starania w poszukiwaniu nowych, zewnętrznych wobec budżetu źródeł finansowania. Niestety, jest bardzo prawdopodobne, że wiele usług i kursów w określonych godzinach i dniach się zmieni lub zostanie całkowicie zlikwidowanych.

Chcemy w szybkim tempie wprowadzić szereg zmian w obrębie 17 połączeń. Jeśli ze strony pasażerów pojawią się jakiekolwiek uwagi jesteśmy gotowi na zorganizowanie pełnych i otwartych konsultacji publicznych w tej sprawie”.

Konsultacje trwają do 15 maja, a mieszkańcy są proszeni o odpowiedzi i sugestie poprzez wypełnienie formularza on-line, dostępnego TU.

Foto: Wikipedia (lic. CC)

Napisz komentarz

<

Kategorie: Wydarzenia Kent

About Author