May do imigrantów w UK: „Chcę, żebyście zostali w Wielkiej Brytanii”

May do imigrantów w UK: „Chcę, żebyście zostali w Wielkiej Brytanii”

Theresa May opublikowała na oficjalnym profilu na FB list otwarty, skierowany do unijnych imigrantów mieszkających w UK. Brytyjskie media już oceniły, że premier w liście „błaga” imigrantów o to, by pozostali w UK po Brexicie.

„Wiem, że kraj będzie biedniejszy, jeśli wyjedziecie. Chcę, żebyście zostali” – rozpoczyna Theresa May swój list do imigrantów. Dokument został opublikowany na oficjalnym profilu premier na Facebooku w poniedziałek, 11 grudnia 2017 roku (KLIK!).

„Jako premier Zjednoczonego Królestwa jestem dumna z tego, że ponad trzy miliony obywateli UE wybrało nasz kraj” – kontynuuje. Następnie May podkreśla, że docenia wkład, jaki imigranci wnoszą w lokalną ekonomię, życie społeczne, kulturę i życie narodowe. „Wiem, że nasz kraj byłby biedniejszy, gdybyście odeszli. Chcę, żebyście zostali” – dodaje.

Następnie May zapewnia, że od początku negocjacji z Unią Europejską w sprawie Brexitu jej priorytetem była należyta ochrona praw imigrantów w UK oraz praw brytyjskich ekspatów. May zauważa, że wielu imigrantów – gdy podjęło decyzję o zamieszkaniu w Wielkiej Brytanii – nie spodziewało się, że UK opuści UE i podkreśla, że rozumie, że wiele osób może czuć się niepewnie w związku z nową sytuacją. Przypomina przy tym, że od początku gwarantowała, że prawa imigrantów nie zmienią się po Brexicie i wyraża zadowolenie, że w pierwszej fazie negocjacji udało się taką gwarancję osiągnąć.

W kolejnej części listu otwartego premier zapewnia, że po opuszczeniu Unii Europejskiej prawa imigrantów zostaną zapisane w brytyjskim prawie. Prawa te będą egzekwowane przez brytyjskie sądy, które – w stosownych przypadkach – będą opierać się na orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Dodatkowo, w okresie ośmiu lat, w przypadkach, które nie będą jednoznaczne, Trybunał Sprawiedliwości UE będzie proszony o ich zinterpretowanie. Dopiero na podstawie tej interpretacji, brytyjskie sądy będą wydawać stosowne wyroki.

Następnie Theresa May potwierdza, że strona brytyjska i unijna osiągnęły porozumienie w sprawie stworzenia nowego systemu dla obywateli UE i ich rodzin. Premier zapewnia, że imigranci, którzy 29 marca 2019 roku będą przebywali w UK od co najmniej pięciu lat, będą uprawnieni do uzyskania statusu osoby osiedlonej. Imigranci, którzy w chwili formalnego Brexitu będą w UK przez mniej niż pięć lat – będą mogli pozostać w Wielkiej Brytanii i – po osiągnięciu pięcioletniego progu pobytu – także będą uprawnieni do uzyskania statusu osoby osiedlonej. May potwierdza też, że bliscy imigrantów mieszkających w UK (partnerzy, małżonkowie, dzieci – biologiczne lub adoptowane, także te urodzone po 29 marca 2019 roku, rodzice czy dziadkowie) będą mogli do nich dołączyć także po tym, jak Wielka Brytania opuści Unię Europejską. Po Brexicie imigranci z UE będą mogli też korzystać z brytyjskiej opieki zdrowotnej, emerytury i innych świadczeń na takich samych prawach i warunkach, na jakich korzystają z nich teraz. Także turyści czy studenci z krajów UE – posiadający Europejską Kartę Ubezpieczenia (EKUZ/EHIC) – będą mogli korzystać z opieki brytyjskiej służby zdrowia (przez okres pobytu na terenie Wielkiej Brytanii).

May podkreśla także, że porozumienie między UK a UE ma charakter wzajemny, także w przypadku uznawania kwalifikacji zawodowych (na przykład lekarzy czy architektów). Dodatkowo, porozumienie pozwala imigrantom na opuszczenie Wielkiej Brytanii na okres pięciu lat bez poniesienia konsekwencji, to jest bez ryzyka utraty statusu osoby osiedlonej.

Premier zapewnia również, że program umożliwiający ubieganie się o uzyskanie statusu osoby osiedlonej ruszy w drugiej połowie przyszłego roku. System ma być usprawniony i przyjazny, a koszt uzyskania statusu osoby osiedlonej – niewielki (kolejny raz pada porównanie do kosztu wyrobienia dokumentu brytyjskiego paszportu, to obecnie £72.50). Imigranci posiadający już rezydenturę będą mogli z kolei bezpłatnie uzyskać nowy dokument (potwierdzający, że posiadają status osoby osiedlonej).

„W tej chwili nie musisz robić nic, możesz bezpiecznie patrzeć w przyszłość” – podkreśla na koniec May. „Zapewniam, że w negocjacjach stawiam ludzi, którzy są na pierwszym miejscu. Do tego się zobowiązałam i tak będę postępować na każdym kolejnym etapie procesu (negocjacyjnego – dop. aut.)” – podsumowuje premier. List kończy się życzeniami wspaniałych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku.

 

Napisz komentarz

<

Kategorie: Wydarzenia UK

About Author