Najbardziej stresujące zawody w UK

Najbardziej stresujące zawody w UK

Jak wynika z najnowszych badań, w zawodach o najwyższym, ogólnym wskaźniku stresu pracują przede wszystkim kobiety. O jakie zawody chodzi?

Raport Health and Safety Executive wskazuje na pięć zawodów, w których następuje największe natężenie stresu. Osoby pracujące w tych zawodach są też najbardziej narażone na depresję i odczuwanie lęku związanego z pracą. Najbardziej stresujące i wyczerpujące psychicznie profesje/zawody to:

1) Pielęgniarstwo i położnictwo

2) Edukacja (praca w zawodzie nauczyciela)

3) Praca w opiece społecznej

4) Prawo (zawody prawnicze)

5) Praca na własny rachunek (prowadzenie działalności)

Co ciekawe, z danych pochodzących z trzech lat (2014-2017) wynika, że bardziej na stres narażone są kobiety. Jednym z powodów jest to, że to one najczęściej pracują w wyżej wymienionych zawodach (w przypadku pielęgniarstwa i położnictwa – 88,6 proc. pracowników to kobiety, jeśli chodzi o edukację – 80 proc., a w przypadku opieki społecznej – aż 82 proc. pracowników tego sektora to kobiety).

Ogólne wnioski są przygnębiające: na 100 tysięcy kobiet aktywnych zawodowo aż 1880 odczuwa stres związany z pracą. W przypadku mężczyzn (na 100 tysięcy pracowników) – stres odczuwa „zaledwie” 1170 panów.

Z raportu Health and Safety Executive wynika też, że główne przyczyny występowania stresu powiązanego z pracą to: zbytnie obciążenie obowiązkami, zbyt duża presja/odpowiedzialność, konieczność dotrzymywania terminów (praca pod presją, przymus spełniania nierealnych oczekiwań), brak wsparcia managerskiego, częste zmiany organizacji pracy, niepewność co do przyszłości i pewności zatrudnienia oraz przemoc stosowana względem pracowników (werbalna, psychiczna etc.).

 

 

Foto: By Vectortoons (Own work) [CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)], via Wikimedia Commons

Napisz komentarz

<

Kategorie: Wydarzenia UK

About Author