Nowa minimalna stawka godzinowa i wyższa kwota wolna od podatku to nie jedyne zmiany

Nowa minimalna stawka godzinowa i wyższa kwota wolna od podatku to nie jedyne zmiany

Wiosenny budżet zakłada wprowadzenie kilku istotnych zmian. Wśród tych najważniejszych – nie tylko nowa stawka minimalna i wyższa kwota wolna od podatku, ale i program dopłat do opieki nad dziećmi czy spore inwestycje w NHS.

W tym roku rozliczeniowym zrasta minimalna stawka godzinowa. Dla osób powyżej 25 roku życia National Living Wage będzie wynosić £7.50 na godzinę. Rośnie też kwota wolna od podatku i w roku podatkowym 2017/18 będzie wynosić £11,500. O proponowanych, kolejnych podwyżkach kwoty wolnej pisaliśmy tutaj – KLIK!

Ale na tym nie koniec zmian, bo Philip Hammond ogłosił tak zwany „Wiosenny Budżet”, a więc rządowy plan finansowy, który będzie obowiązywał przez najbliższy rok podatkowy. Co w nim znajdziemy? Oto wszystkie punkty.

1) Prognoza ekonomiczna dla kraju

Z oficjalnych statystyk wynika, że liczba osób zatrudnionych zwiększyła się do 31,8 mln. To rekordowy wzrost. A będzie jeszcze lepiej, bo – zgodnie z optymistycznymi szacunkami Ministerstwa – do 2021 roku liczba ta wzrośnie o kolejne 650 tys. osób. Prognoza zakłada też, że inflacja w najbliższym okresie wyniesie 2,4%, a oczekiwany wzrost produktu krajowego brutto wyniesie 2% (wzrost z 1,4%).

2) Deficyt i dług

Wielka Brytania jest obecnie zadłużona na prawie 1.7 biliona funtów (na statystyczne gospodarstwo domowe w UK przypada więc około 62 tys. funtów długu). Aby ograniczyć zadłużenie, w najbliższym roku rząd pożyczy o 16,4 miliarda funtów mniej, niż zakładał (kwota pożyczek wyniesie 51,4 miliarda funtów).

3) Dofinansowanie Adult Social Care

Rząd w przeciągu najbliższych 3 lat przekaże 2 miliardy funtów na Adult Social Care. W ten sposób włodarze mają zamiar nie tylko podnieść poziom opieki, ale i odciążyć NHS.

4) Dofinansowanie NHS

Także w przeciągu trzech najbliższych lat NHS zostanie dofinansowany kwotą 475 milionów funtów. Jeszcze w tym roku 100 milionów funtów zostanie przeznaczonych na rozwój oddziałów A&E.

5) Dofinansowanie i rozwój technicznych kierunków studiów

Inwestycje w edukację techniczną obejmującą kształcenie młodzieży w wieku od 16 do 19 roku życia wyniosą 500 milionów funtów. Studenci kierunków technicznych będą mieli o połowę więcej zajęć technicznych oraz zostaną zobowiązani do odbycia trzymiesięcznych praktyk zawodowych.

6) Inwestycja w akademickie praktyki badawcze

90 milionów funtów pozwoli na wykształcenie 1000 nowych doktorantów, a 210 milionów funtów przeznaczonych zostanie na wypłatę stypendiów dla najzdolniejszych naukowców oraz na prowadzenie badań z zakresu biotechnologii, biochemii czy technologii kosmicznych.

7) Pożyczki dla studentów niestacjonarnych i doktorantów

Studenci kształcący się w trybie zaocznym będą mogli wkrótce ubiegać się o pożyczki studenckie. Pożyczki dla doktorantów wzrosną do 25 tys. funtów.

8) Więcej pieniędzy dla szkół

536 milionów funtów zostanie przeznaczonych na utrzymanie już istniejących i rozwój nowych szkół publicznych.

9) Darmowy transport dla dzieci z biedniejszych rodzin

Dzieci w wieku od 11 do 16 roku życia, które korzystają z bezpłatnych szkolnych posiłków lub których rodzice otrzymują Maximum Working Tax Credit będą mogły korzystać z darmowego transportu do szkoły. Warunek? Placówka musi znajdować się w odległości od 2 do 15 mil od miejsca zamieszkania ucznia.

10) Program dopłat do opieki nad dziećmi

Rząd uruchamia Tax-Free Childcare – program, który umożliwi rodzicom dzieci poniżej 12 roku życia otrzymanie dofinansowania do czesnego w placówkach edukacyjnych. Dopłaty będą wynosić 2 tys. funtów rocznie na każde dziecko. Rodzice opiekujący się niepełnosprawnym dzieckiem (do 17 roku życia) otrzymają roczne dofinansowanie w wysokości 4 tys. funtów.

Z programu Tax-Free Childcare jako pierwsi, będą mogli skorzystać rodzice małych dzieci. Pozostali opiekunowie będą mogli aplikować o dofinansowanie w następnych miesiącach.

Ponadto pracujący rodzice mieszkający na terenie Anglii będą mogli ubiegać się o dodatkowych 15 godzin bezpłatnej opieki w tygodniu. Przepis ten dotyczy rodziców opiekujących się 3- i 4-latkami.

11) Ochrona praw konsumentów

W związku z namnożeniem się nielegalnych praktyk, rząd weźmie pod lupę prawa konsumenta. Szczególnym zainteresowaniem będą objęte opłaty za odnowienie niechcianych subskrypcji i inne praktyki (na przykład niejasno sformułowane regulaminy usług), które wprowadzają w błąd konsumenta.

12) Inwestycja w nowe technologie

Rząd przeznaczy 270 milionów funtów na rozwój nowych technologii, takich jak robotyka, medycyna czy rozwój sztucznej inteligencji.

13) Dofinansowanie transportu

Rząd przeznaczy między innymi 690 milionów funtów na rozwój projektów lokalnych, mających na celu ulepszenie transportu i odkorkowanie dróg. 220 milionów funtów zostanie przekazanych na modernizację głównych dróg krajowych.

14) Inwestycje w technologię 5G

Na ten cel przeznaczonych zostanie 16 milionów funtów. 200 milionów funtów zostanie przekazane między innymi na rozwój sieci światłowodowych.

15) Trzyletnia obligacja

Obligacje z rocznym oprocentowaniem na poziomie 2,2 proc. będą dostępne od kwietnia 2017 roku dla osób powyżej 16 roku życia. Na zakup obligacji będzie można przeznaczyć od 100 do 3000 funtów.

16) Lifetime ISA

Dzięki Lifetime ISA osoby poniżej 40 roku życia będą mogły otrzymać rządowy bonus za zainwestowanie do 4 tys. funtów rocznie. Premia będzie wynosić 25 proc. zainwestowanej kwoty. Zgromadzone w ten sposób oszczędności będzie można przeznaczyć na zakup pierwszego domu/mieszkania lub zachować „na potem”. W drugim przypadku, oszczędności wpłyną na wysokość prywatnej emerytury.

17) Prawa kobiet i pomoc ofiarom przemocy

Pod tym punktem budżetu kryje się między innymi przekazanie 20 milionów funtów na rzecz walki z przemocą wobec kobiet oraz przeznaczenie 5 milionów funtów na projekty upamiętniający The Representation of the People Act z 1918 roku (uchwalenie tej ustawy było pierwszym krokiem do zrównania praw kobiet i mężczyzn).

18) Wdrożenie Cyfrowego Systemu Podatkowego (Making Tax Digital, MTD)

Małe firmy osiągające roczne obroty poniżej progu VAT mają czas do kwietnia 2019 roku na wprowadzenie Cyfrowego Systemu Podatkowego (MTD).

19) Wspieranie biznesu

435 milionów funtów zostanie przeznaczonych na wsparcie przedsiębiorstw, które zostały dotknięte rewaloryzacją ulgi podatku komunalnego. To oznacza, że małe firmy, które nie będą kwalifikować się do ulgi związanej z podatkiem komunalnym, nie zapłaci więcej niż 600 funtów dodatkowego podatku komunalnego w tym roku, w przeciwieństwie do okresu 2016/17. Dofinansowanie budżetu władz lokalnych pozwoli im na przyznanie 300 milionów funtów ulgi uznaniowej i udzielić wsparcia przedsiębiorstwom, które najbardziej ucierpiały wskutek rewaloryzacji. Oznacza to, że po 5 kwietnia 2017, puby o wartości podlegającej opodatkowaniu do 100 000 funtów będą mogły starać się o ulgę podatku komunalnego w wysokości 1000 funtów w jednym roku.

20) Podwyższenie składek National Insurance

Wbrew wcześniejszym zapowiedziom nie dojdzie do podwyższenia składek National Insurance dla samozatrudnionych. Pisaliśmy o tym tutaj – KLIK!

21) Mniejsze dywidendy zwolnione z podatku

Od kwietnia 2018 zmniejszy się kwota wolnych od podatku dywidend wypłacanych przez dyrektorów firm i akcjonariuszy. Od przyszłego roku kwota ta będzie wynosić nie 5000 funtów, a 2000 funtów.

Foto: PixaBay, lic. CC0

Napisz komentarz

<

About Author