Nowa „super-rada” czy.. nowe hrabstwo? Pięć dystryktów chce zmian w samorządzie terytorialnym!

Nowa „super-rada” czy.. nowe hrabstwo? Pięć dystryktów chce zmian w samorządzie terytorialnym!

Rady pięciu wschodnich dystryktów Kent: Canterbury, Ashford, Dover, Shepway i Thanet prowadzą rozmowy nad połączeniem sił, aby stworzyć nową „Super Radę”, likwidując tym samym rady dystryktów i większe rady miasta. Jeśli radni zdecydują o „super-radzie”, odrębnej od Kent County Council to będzie pierwszy krok do terytorialnego oddzielenia się wschodniej części hrabstwa, co może być – jeśli chodzi dalekosiężne skutki – najpoważniejszym wstrząsem dla samorządowej mapy państwa od dziesięcioleci.

Dyskusje na temat połączenia są na wczesnym etapie. Według anonimowych źródeł, rozpatrywany jest obecnie szereg opcji dotyczących konsolidacji.

W rozmowy zaangażowane są obecnie Rady dystryktów: Ashford, Canterbury, Dover, Shepway i Thanet.

Pomysł związany z możliwością połączenia powstał, dzięki propozycjom rządu w przekazaniu większej liczby uprawnień (a co za tym idzie funduszy) radom samorządowym.

Szereg spotkań z udziałem przewodniczących rad już się odbyło, kolejne będą organizowane w okresie najbliższych kilku miesięcy.

Przedmiot dyskusji obejmuje utworzenie nowego organu jednolitej władzy, co ma stanowić skuteczne zerwanie z istniejącą dwupoziomową strukturą, która funkcjonuje w Kent od ponad 100 lat.

Jako jednolity urząd, wszystkie usługi byłyby świadczone i wszystkie decyzje podejmowane przez jedną radę, bez rozłamu na Radę hrabstwa oraz rady istniejących dystryktów.

Przywódcy Rady badają również możliwość stworzenia jednolitego super-okręgu, zgodnie z którymi nowa Rada obejmująca pięć obszarów świadczyłaby takie same usługi dla ludności jak teraz, ale posiadałaby dodatkowe uprawnienia, jak przykładowo zarządzanie ośrodkami medycznymi i ochroną zdrowia czy inicjatywę i większe możliwości rozwoju gospodarczego lokalnych obszarów.

Wszelkie nowe rozwiązania będą musiały być zatwierdzone przez rząd, który został zaproszony przez Rady do współpracy na wielu polach.

Rozpoczęte mechanizmy zwiastują najbardziej znaczącą reorganizację samorządu Kent od stworzenia nowej jednolitej władzy w Medway w 1996 roku.

Szefowie Rad dystryktów uważają, że choć takie rozwiązanie na początku istnienia generuje określone koszty, jednak w dłuższej perspektywie poczynione wydatki zwrócą się poprzez podatkowe oszczędności.

Przewodniczący Rady Dystryktu Canterbury, Simon Cook powiedział: „Pewne kwestie nie podlegają dyskusji. Kluczową sprawą jest dobro mieszkańców. Przykładowo: czy nie moglibyśmy wzajemnie, między dystryktami zlecać i wykonywać usług zdrowotnych? Rząd jednoznacznie stwierdził, że nie chodzi tu o żadne kontrowersje polityczne, odbieranie wyższym podmiotom samorządowym zadań, a co za tym idzie pieniędzy, ale o poprawę funkcjonowania samorządu na linii socjalnej, przykładowo w kwestii zdrowia. Tu chodzi o to, co jest najlepsze dla mieszkańców”.

Radny Cook stwierdził, że będzie bardzo zaskoczony, jeśli do końca roku nie zostanie przyjęty wniosek formalny. „Istnieje realne pragnienie, aby ten pomysł sfinalizować” -powiedział.

„Rozważamy wiele rozwiązań, ale otwarte pozostaje pytanie: Co będzie funkcjonować najlepiej?” Cook stwierdził, że Rady wspólnie kontaktują się z rządem na bieżąco, by ustalić najlepszą drogę z możliwych. „Rzeczą fatalną byłoby, gdybyśmy przeszli tak wielką reorganizację i licząc na poprawę jakości samorządu, coś poszło źle”.

Niektóre z wnioskujących Rad już utworzyły samorządowe konsorcja w celu wspólnego świadczenia różnych usług w ramach wspólnych umów, na przykład w polityce mieszkaniowej czy segregacji odpadów i ekologii.

Jeden z liderów Rady, który chciał pozostać anonimowy, powiedział: „To jest poważna sprawa. Kluczową dla nas kwestią jest chęć sukcesywnego i sprawnego działania. Faktem jest, że jeśli nie zrobimy czegoś teraz, niektórzy z nas od 2019 roku przestaną być wypłacalni”.

Wezwanie do fuzji zostało zatwierdzone przez posła z okręgu Północnego Thanet Sir Rogera Gale’a.

Gale powiedział: „W celu osiągnięcia większych w skali korzyści, liczne usługi są już dzielone pomiędzy Shepway, Dover, Thanet i Canterbury, a zapewne przyjdzie czas, kiedy uda nam się skonsolidować we wszystkich dziedzinach życia społecznego”.

Foto: Wikipedia (lic. CC)

Napisz komentarz

<

Kategorie: Wydarzenia Kent

About Author