Polaku, masz głos! Ruszyła rejestracja wyborców (jak się zarejestrować?)

Polaku, masz głos! Ruszyła rejestracja wyborców (jak się zarejestrować?)

Już 13 października 2019 roku (niedziela) odbędą się wybory do Sejmu RP i Senatu RP. Oczywiście, Polacy na stałe mieszkający lub tymczasowo przebywający poza granicami kraju, na przykład w Wielkiej Brytanii, mogą – a nawet powinni! – brać w nich udział. Jak to zrobić?

Tym razem obywatele polscy przebywający w dniu wyborów w Wielkiej Brytanii mogą głosować w obwodach wyłącznie osobiście. Aby móc oddać głos, do 10 października 2019 (włącznie!) należy zgłosić się do spisu wyborców sporządzonego przez właściwego terytorialnie konsula.

Gdzie można będzie oddać głos w Wielkiej Brytanii?

Przypomnijmy: zgodnie z postanowieniem Prezydenta RP Andrzeja Dudy wybory do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej odbędą się w niedzielę 13 października 2019 roku w godzinach od 7:00 do 21:00.

Z myślą o Polakach stale mieszkających lub czasowo przebywających w Wielkiej Brytanii, na terenie okręgu konsularnego Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Londynie utworzono 28 obwodów głosowania.

Głosować będzie można:

* w Londynie (11 siedzib obwodowej komisji wyborczej)

* w Birmingham (1 siedziba obwodowej komisji wyborczej)

* w Bournemouth (1 siedziba obwodowej komisji wyborczej)

* w Bristolu (1 siedziba obwodowej komisji wyborczej)

* w Cambridge (1 siedziba obwodowej komisji wyborczej)

* w Coventry (1 siedziba obwodowej komisji wyborczej)

* w Dunstable (1 siedziba obwodowej komisji wyborczej)

* w Evesham (1 siedziba obwodowej komisji wyborczej)

* w Gloucester (1 siedziba obwodowej komisji wyborczej)

* w Hove (1 siedziba obwodowej komisji wyborczej)

* w Ilford (1 siedziba obwodowej komisji wyborczej)

* w Norwich (1 siedziba obwodowej komisji wyborczej)

* w Oxfordzie (1 siedziba obwodowej komisji wyborczej)

* w Slough (1 siedziba obwodowej komisji wyborczej)

* w Southampton (1 siedziba obwodowej komisji wyborczej)

* w St. Helier (1 siedziba obwodowej komisji wyborczej)

* w Swindon (1 siedziba obwodowej komisji wyborczej)

* w Taunton (1 siedziba obwodowej komisji wyborczej)

Konsulat Generalny RP w Manchesterze, Konsulat Generalny RP w Edynburgu i Konsulat Generalny RP w Belfaście mają czas do 22 września 2019 roku, aby do publicznej wiadomości podać informacje o numerach i granicach obwodów głosowania utworzonych na terenie właściwego okręgu konsularnego. Informacje te powinny zostać wkrótce opublikowane na stronach wyżej wymienionych Konsulatów.

Kto może głosować w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP w Wielkiej Brytanii? (6 warunków)

Prawo do oddania głosu w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w obwodzie utworzonym za granicą w wyborach ma osoba, która:

 • najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
 • nie została pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
 • nie została ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu,
 • nie została pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu,
 • posiada ważny polski paszport, a w państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym  dokumentem do przekroczenia granicy, ważny dowód osobisty;
 • zostanie wpisana do spisu wyborców

 
Jak zgłosić się do spisu wyborców w Wielkiej Brytanii?

Konsul nie prowadzi stałego rejestru wyborców. W związku z tym osoby, które chcą oddać głos muszą zgłosić się do spisu wyborców (sporządzonego przez właściwego terytorialnie konsula). Uwaga! Wyborca może być wpisany tylko do jednego spisu!

Konsul dokonuje wpisu w spisie wyborców na podstawie zgłoszenia: osobistego (zgłoszenie wniesione do Konsulatu ustnie), pisemnego, telefonicznego, telegraficznego, dokonanego za pośrednictwem telefaksu lub w formie elektronicznej.

Najprościej jest dokonać zgłoszenia poprzez system rejestracji wyborców – jest dostępny pod tym linkiem: https://ewybory.msz.gov.pl

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • Imię/imiona i nazwisko/nazwiska wyborcy
 • Imię ojca
 • Datę urodzenia
 • PESEL
 • Miejsce pobytu za granicą
 • Numer, miejsce oraz datę wydania ważnego (!) polskiego paszportu lub dowodu tożsamości
 • W przypadku osób czasowo przebywających poza krajem – miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborców w Polsce
 • Dane kontaktowe (opcjonalnie)

Zaświadczenia wydawane przez Konsula

Osoby, które zgłosiły się do spisu wyborców sporządzonego przez Konsula, a które przed dniem wyborów zmieniły miejsce pobytu – mogą otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. W przypadku wyborców okręgu konsularnego Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Londynie, wnioski o wydanie zaświadczenia należy złożyć e-mailowo, pisemnie lub faksem (dane korespondencyjne są dostępne na tej stronie: https://londyn.msz.gov.pl/pl/p/londyn_gb_a_pl/).

Zaświadczenie takie odbiera się osobiście za pokwitowaniem lub przez upoważnioną pisemnie osobę. W szczególnych przypadkach istnieje możliwość wysłania wyborcy zaświadczenia (ze zwrotnym pokwitowaniem odbioru).

Więcej informacji:

https://manchester.msz.gov.pl/pl/p/manchester_gb_k_pl/

 

 

Foto: Piotrus [CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)]

Kategorie: Wydarzenia UK

About Author