Policja hrabstwa Kent odznaczona za najlepszą kontrolę prewencyjną

Policja hrabstwa Kent odznaczona za najlepszą kontrolę prewencyjną

Policja Kent otrzymała najwyższe odznaczenie w zorganizowanym przez Inspektorat Królewskiej Mości ds. Policji programie PEEL (Policyjna efektywność, skuteczność i prawidłowość) badającym poziom i rodzaj zachowań prewencyjnych podczas inspekcji. Projekt ma na celu edukację służb mundurowych w zakresie umiejętności interpersonalnych i perswazyjnych w interakcji z obywatelami. Służy również ocenie zaangażowania funkcjonariuszy w życie lokalnej społeczności i umiejętności rozwiązywania dręczących ją problemów.

Policja Kent jako jedyna w całym kraju otrzymała najwyższą ocenę we właściwym podejściu do obywatela i sprawiedliwym traktowaniu.

Pozytywny dla policji Kent raport został opublikowany w czwartek, 11 lutego.

Komendant policji Alan Pughsley w podziękowaniu za nagrodę powiedział: „Raport, w którym nas wyróżniono kładzie szczególny nacisk na fakt, iż nasze siły mundurowe posługują się w swojej pracy wysokimi standardami etycznymi i dążą do wytworzenia atmosfery zgodnej z etosem policyjnym. Bilans inspektoratu jasno to przedstawił. Gdy Inspektorat (HMIC) przeanalizował naszą pracę stało się jasne, jak głęboko angażujemy się w życie społeczności Kent i rozumiemy jej problemy. To przełożyło się na naszą efektywność, zdecydowane działania naprawcze i to, jak szerokiej palety narzędzi prewencyjnych używamy, co gwarantuje znaczące postępy w utrzymaniu porządku społecznego. Kontrolujący określili jasno, że funkcjonariusze i wszyscy pracownicy lokalnej policji świetnie rozumieją specyfikę miejsca, w którym służą. Zapewniają oni bowiem właściwe środki, które pozwalają na efektywne rozwiązywanie palących problemów i priorytetowych spraw przez delegowanych policjantów. Nasz sukces – w pełnym utożsamieniu ze społecznością Kent i zawarciu współpracy z mieszkańcami opartej na wzajemnym zaufaniu – został zauważony i głęboko doceniony.

Główny Inspektor Zoë Billingham w uzasadnieniu wyróżnienia napisała: „Niezmiernie cieszę się, że to policja Kent została wyróżniona w ocenie HMIC, a jej praca w naszym corocznym podsumowaniu okazała się być poparta najgłębszym zaufaniem społecznym. Jako jedyna na terenie Anglii i Walii uzyskała tak wysoki wynik w klasyfikacji efektywności pracy przy utrzymaniu najlepszych standardów etycznych. W ciągu ostatnich dwóch lat policja Kent sukcesywnie i celowo wprowadzała zintegrowaną i nastawioną na etyczne standardy politykę pracowniczą. Zarówno komendant, jak i kierownictwo służb zasługują na szczególną pochwałę za zdeterminowane działania nakierowane na całkowitą zmianę postrzegania policji, rezygnując z przewagi siły na rzecz kultury. Dzięki ich podejściu policja przestaje być jedynie służbą nastawioną na realizację celów związanych ze ścisłym przestrzeganiem porządku publicznego, a staje się pracą mającą dostarczyć wysokiej jakości usługi dla ludności dopasowane do indywidualnych potrzeb. Kadra pracownicza jest aktywnie zachęcana do empatycznych i rozumiejących zachowań wobec interesantów”.

 

 Foto: Flick (lic. CC)

Napisz komentarz

<

Kategorie: Wydarzenia Kent

About Author