Polska rodzina w UK nie ma prawa do świadczenia 500+

Polska rodzina w UK nie ma prawa do świadczenia 500+

Mężczyzna, który z całą rodziną mieszkał w Wielkiej Brytanii, ubiegał się o świadczenie 500plus. Kiedy marszałek województwa odmówił świadczenia, Polak odwołał się od jego decyzji. Tym sposobem sprawa trafiła najpierw do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, a następnie do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Polak, który wraz z całą rodziną mieszkał w Wielkiej Brytanii, złożył wniosek o przyznanie polskiego świadczenia 500plus u wójta gminnego. Ten skierował sprawę do marszałka województwa, który zgodnie z przepisami zajmuje się tak zwanymi sprawami transgranicznymi. Kiedy marszałek odmówił świadczenia, mężczyzna odwołał się od jego decyzji. Tym samym sprawa trafiła najpierw do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, a następnie do Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA).

Jak informuje Rzeczpospolita (KLIK!), oba sądy orzekły, że w takim przypadku świadczenie 500plus się nie należy. Uzasadnienie? Zdaniem sądów, gdy cała rodzina mieszka w innym państwie UE, to tam powinna starać się o właściwe świadczenia rodzinne. Ponadto NSA orzekł, że w sprawie nie miały zastosowania przepisy „o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego”, których celem jest przeciwdziałanie kumulacji świadczeń (pobieranie wsparcia na tego samego członka rodziny, na przykład na dziecko, w różnych krajach w tym samym czasie). Zgodnie z unijnymi przepisami (art. 11 ust. 1 unijnego rozporządzenia nr 883/2004) można podlegać ustawodawstwu tylko jednego państwa Unii Europejskiej. „Są to przepisy kraju, w którym się pracuje. Skarżący podlega więc brytyjskim przepisom” – informuje Rzeczpospolita.

W sytuacji, gdyby członkowie rodziny mężczyzny mieszkali w Polsce (i zgodnie z polską ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, według której trzeba mieszkać w Polsce w czasie, kiedy przyznawane jest świadczenie), mogłoby dojść do zbiegu uprawnień do świadczeń rodzinnych, a wtedy żona Polaka byłaby uprawniona do złożenia wniosku o 500plus.

 

Foto: PIXABAY, @Regina-Zulauf, lic. CC0

Kategorie: Wydarzenia

About Author