Polska z rekordem w przyjmowaniu imigrantów spoza UE

Polska z rekordem w przyjmowaniu imigrantów spoza UE

W 2017 roku Polska wydała ponad 683 tysiące pierwszych pozwoleń na pobyt dla obywateli spoza UE. W tym samym roku, wszystkie kraje Wspólnoty wydały w sumie około 3,1 miliona takich pozwoleń – wynika z najnowszego raportu Eurostatu. Oznacza to, że to Polski przyjechało około 22 procent wszystkich migrantów spoza UE.

Dane z Eurostatu dotyczą imigrantów spoza UE, którzy w 2017 roku otrzymali zezwolenie na podjęcie pracy, zamieszkanie, rozpoczęcie lub kontynuowanie studiów w jednym z krajów Wspólnoty. Liderem zestawienia jest Polska, która wydała ponad 683 tysiące takich pozwoleń. W sumie, wszystkie kraje UE przyjęły 3,1 miliona imigrantów spoza Unii Europejskiej. To w porównaniu z rokiem 2016 wzrost o 4 punkty procentowe.

W przypadku liczby ogólnej (pozwoleń wydanych przez wszystkie kraje UE), największy odsetek stanowili imigranci zarobkowi (32 procent). Z powodów rodzinnych na przyjazd do któregoś z państw Wspólnoty zdecydowało się 26 procent migrantów spoza UE, ze względów edukacyjnych 17 procent, a z innych powodów – 24 procent.

Najwięcej zezwoleń na pobyt wydano w Polsce (22 procent wszystkich zezwoleń), w Niemczech (17 procent) i Wielkiej Brytanii (16 procent). Eurostat podaje, że na tysiąc mieszkańców Polska wydała aż 18 zezwoleń, co pod względem stosunku przyjętych migrantów do liczby ludności daje Polsce trzecie miejsce.

Polska jest numerem jeden jeśli chodzi o liczbę wydanych pozwoleń na pracę – w 2017 roku 59 procent wszystkich tego typu dokumentów rozdysponowanych w krajach UE wydano w Polsce. Jeśli chodzi o Wielką Brytanię, migranci spoza krajów Wspólnoty najczęściej otrzymywali pozwolenia na podjęcie studiów, a do Niemiec przyjeżdżały głównie osoby migrujące z powodów rodzinnych (najczęściej byli to uchodźcy i osoby poszukujące azylu).

Najwięcej zezwoleń na pobyt w krajach UE wydano Ukraińcom (662 tysiące), z czego aż 88 procent wszystkich wniosków składanych przez Ukraińców dotyczyło możliwości zamieszkania w Polsce. W ubiegłym roku do Polski przyjechało 585 439 obywateli Ukrainy. Na drugim miejscu pod względem migrantów przyjeżdżających do Polski uplasowali się Białorusini (42 756 osób), na trzecim – obywatele Mołdawii (7803 migrantów).

Drugą po Ukraińcach najczęściej migrującą do krajów UE narodowością byli w ubiegłym roku Syryjczycy (230 tysięcy osób, z czego prawie 2/3 starało się o pobyt w Niemczech), trzecią – Chińczycy (193 tysiące osób, z czego prawie połowa chciała zamieszkać w Wielkiej Brytanii).

 

Foto: By User:MateuszEs, User:Kpalion (Based on File:Flagi Blonie.jpg) [CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons

Kategorie: Wydarzenia

About Author