Polski rząd zdecydował: od 2019 płaca minimalna idzie w górę

Polski rząd zdecydował: od 2019 płaca minimalna idzie w górę

To już oficjalne. Polski rząd podjął ostateczną decyzję w sprawie minimalnego wynagrodzenia. Tym samym płaca minimalna nad Wisłą wyniesie w 2019 roku 2250 zł, a najniższa stawka godzinowa – 14,70 zł. Podane kwoty to wartości brutto.

W obecnym roku płaca minimalna w Polsce wynosi 2100 zł, a najniższa stawka godzinowa – 13,70 zł (brutto). Od przyszłego roku wartości te wzrosną o (odpowiednio) 7,1 procent i 7,3 procent. Tym samym, od stycznia 2019, minimalne wynagrodzenie wynosić będzie 2250 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa – 14,70 zł brutto. Oznacza to, że pracownik zatrudniony na umowie o pracę i zarabiający minimalne stawki będzie otrzymywał na rękę 1 633,78 zł miesięcznie (10,54 zł za godzinę). Koszt pracodawcy będzie wówczas wynosił 2 716,65 zł.*

Jak wynika z oficjalnych danych rządowych, liczba pracowników otrzymujących wynagrodzenie w wysokości obowiązującej płacy minimalnej wynosi w 2018 roku około 1,5 miliona osób.

O nowej stawce minimalnego wynagrodzenia i stawce godzinowej poinformowali dziś premier Mateusz Morawiecki oraz minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.

Przypomnijmy, że zgodnie ze wstępną propozycją rządu, przedstawionej w czerwcu na Radzie Dialogu Społecznego, stawka minimalna w 2019 roku miała wynosić 2220 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa – 14,50 zł brutto. Wcześniej resort pracy domagał się, aby minimalne wynagrodzenie wynosiło 2250 zł brutto. Z kolei związkowcy z NSZZ „Solidarność” chcieli, aby wynosiło ono 2278 zł brutto, a związkowcy z OPZZ – aby zostało ustalone na poziomie 2383 zł brutto. Jako że podczas czerwcowego spotkania strony (reprezentacja różnych resortów rządowych i związkowców) nie doszły do porozumienia, rząd musiał samodzielnie podjąć ostateczną decyzję przed 15 września.

Samotni rodzice w tarapatach

Jednych podwyżka stawki minimalnej ucieszy, innych zasmuci. W tej drugiej grupie są samotni rodzice korzystający z programu 500 plus.

Od przyszłego roku, osoba samotnie wychowująca jedno dziecko i pracująca za najniższą krajową (1 633,78 zł miesięcznie na rękę) będzie zarabiać o 34 zł za dużo, aby móc w 2020 roku otrzymywać świadczenie 500 plus.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasiłek 500 plus na pierwsze dziecko jest przyznawany wówczas, gdy dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 800 zł netto. W przypadku samotnych rodziców pracujących za najniższą krajową, po przyszłorocznej podwyżce dochód na osobę w rodzinie będzie wynosił około 817 zł netto.

Warto jednak zaznaczyć, że zapowiadana podwyżka płacy minimalnej nie oznacza, że samotni rodzice zarabiający najniższą krajową utracą świadczenie. We wnioskach o 500 plus podaje się bowiem dochód z roku poprzedniego. Możliwa utrata świadczeń może więc nastąpić, ale dopiero w 2020 roku.

Jak na razie resort pracy nie udzielił informacji, czy w związku z podwyżką płacy minimalnej zmienią się przepisy dotyczące wysokości progów w programie 500 plus.

* Wyliczenia zarobków netto (na rękę) i kosztów pracodawcy na podstawie obecnie obowiązujących przepisów. Prosimy wziąć pod uwagę, że od nowego roku przepisy te mogą się jednak zmienić.

 

Foto: CC0 Public Domain

Kategorie: Wydarzenia PL

About Author