Powrót szkarlatyny. Apel do rodziców i szkół – obserwujcie dzieci!

Powrót szkarlatyny. Apel do rodziców i szkół – obserwujcie dzieci!

Rodzice dzieci w wieku szkolnym w Kent są przestrzegani, aby zwrócić uwagę na objawy szkarlatyny po niedawnym, ogólnokrajowym wybuchu choroby zakaźnej.

W 2015 roku odnotowano ponad 14 tysięcy przypadków zakażeń w Anglii, co stanowi największą liczbę zachorowań w kraju od lat sześćdziesiątych. Szczyt zapadania na szkarlatynę to marzec i kwiecień, co skłoniło Public Health England do wystosowania apelu wobec rodziców i nauczycieli szkolnych.

Dr Teresa Lamagni, szefowa działu nadzoru nad zakażeniami paciorkowcami Public Health England powiedziała: „Gdy wchodzimy w sezon zapadania na szkarlatynę, przestrzegamy lekarzy pierwszego kontaktu i pozostały personel podstawowej opieki medycznej do podnoszenia świadomości zagrożeń wynikających z szybkości rozprzestrzeniania się tej choroby. Apelujemy również o odpowiedzialne traktowanie i leczenie pacjentów z wysoką gorączką.

Natychmiastowe zgłoszenie przypadków do lokalnych zespołów ochrony zdrowia jest kluczowe, aby umożliwić lokalny monitoring i pozwolić służbom na szybką reakcję wobec rozwijającej się epidemii.

Analogicznie, placówki oświatowe, szczególnie szkoły podstawowe, przedszkola i żłobki powinny pamiętać o obowiązującym alercie zachorowania na szkarlatynę i niezwłocznie informować lokalne zespoły ochrony zdrowia w chwili, gdy zostaną powiadomione o przypadkach zapadnięcia na chorobę wśród wychowanków. Ma to szczególne znaczenie w przypadku, gdy chore jest więcej niż jedno dziecko”.

Do pierwszych objawów szkarlatyny należą: ból gardła, gorączka, której może towarzyszyć ból głowy, nudności i wymioty.

Od 12 do 48 godzin po wystąpieniu powyższych symptomów pojawi się również uogólniona, obejmująca niemal całe ciało, delikatna różowo-czerwona wysypka, która w dotyku przypomina papier ścierny (najpierw wykwity pokażą się na klatce piersiowej i brzuchu). Wśród innych objawów może wystąpić długo utrzymująca się wysoka temperatura, zaczerwienienie twarzy, języka, a także jego obrzęk.

Na chorobę w większości zapadają kilkuletnie dzieci, choć zdarzają się przypadki zachorowania wśród dorosłych. Osoby, które podejrzewają chorobę u siebie lub swojego dziecka powinny jak najszybciej skontaktować się z lekarzem. Objawy zwykle mijają po około tygodniu, a większość przypadków leczy się skutecznie za pomocą antybiotyków.

Jako, że szkarlatyna jest wysoce zakaźna, dzieci i dorośli z rozpoznaniem choroby powinni pozostać w domu przez co najmniej 24 godziny po rozpoczęciu antybiotykoterapii w celu uniknięcia przekazywania zakażenia.

Rada dla osób opiekujących się chorym na szkarlatynę – aby zminimalizować ryzyko rozprzestrzenienia się zakażenia trzeba przestrzegać zasad higieny: często myć ręce, nie używać tych samych naczyń, sztućców, nie spać z chorym i ograniczyć bliski kontakt fizyczny, często zmieniać pościel.

Ośrodki Public Health England zapewniają pełną informację i poradę dotyczącą chorób zakaźnych, a także szybką reakcję w razie wykrycia ognisk szkarlatyny.

Foto: Flickr (lic. CC)

Napisz komentarz

<

Kategorie: Wydarzenia Kent

About Author