Rada Hrabstwa Kent chce skłonić rząd do przemyślenia cięć budżetowych na community pharmacies

Rada Hrabstwa Kent chce skłonić rząd do przemyślenia cięć budżetowych na community pharmacies

Kent County Council wzywa rządowy Departament Zdrowia, aby rozważył jeszcze raz swoje plany dotyczące zmiany finansowania community pharmacies. Obecne pomysły rządu co do cięć budżetowych wobec tego rodzaju pomocy aptecznej budzą obawę w związku z możliwym zamknięciem kilkudziesięciu wiejskich i podmiejskich aptek.

Przewodniczący wydziału Zdrowia Publicznego i Opieki Społecznej Rady Hrabstwa Kent, Graham Gibbens w imieniu Rady wyraża zaniepokojenie wobec obecnych ustaleń, w których pada propozycja cięć na poziomie sześciu procent dotacji.

Członkowie Rady stoją na stanowisku, że takie zmniejszenie finansowania będzie mieć znaczący wpływ na dostęp do usług farmaceutycznych, w szczególności w tych placówkach, które funkcjonują w wioskach i w dzielnicach podmiejskich, co może pogorszyć opiekę medyczną w określonych grupach społecznych, szczególnie wśród osób zmagających się z przewlekłymi chorobami i seniorów.

Uważa się, że ponad jedna czwarta spośród istniejących w Kent 280 aptek może ucierpieć na niekorzystnych pomysłach rządu, które wynikowo doprowadzą do ograniczenia, a nawet znacznej redukcji usług, czy likwidacji nierentownych placówek.

Graham Gibbens powiedział: „Nasze hrabstwo jest reprezentowane w dużej mierze przez społeczności wiejskie i mieszkające na przedmieściach większych ośrodków miejskich. Sieć aptek Kent stoi zatem na małych placówkach, które w proponowanym nowym układzie sił mogą być narażone na ryzyko likwidacji, gdyż dotacja NHS jest zależna od ich ogólnego dochodu.

Apteki na terenach wiejskich i podmiejskich, z racji mniej rozwiniętego dostępu do usług medycznych, np. szpitalnych funkcjonują jako quasi-poradnie lekarskie. Dostarczają cennych z perspektywy mieszkańców usług i porad dotyczących leczenia czy zdrowego stylu życia, często działając jako centrum lokalnej wspólnoty, przeciwdziałają izolacji społecznej. Obecnie żyjemy w dużym niepokoju, co się stanie, gdy utracimy ten cenny dla społeczności element przez finansowe przepychanki na szczytach władzy. Bardzo rozczarowała nas również forma konsultacji w tej sprawie, zwłaszcza propozycje, jakie padły ze strony ekipy rządzącej. To absurd, by formułować podobne plany w momencie, kiedy to na apteki jako punkty pierwszej porady medycznej spada odpowiedzialność zmniejszenia przeciążenia GP i A&E w przypadkach, które nie wymagają intensywnej opieki lekarskiej.

Chcemy bronić interesów mieszkańców obszarów wiejskich i podmiejskich wraz z ich lokalnymi aptekami, które stanowią niezwykle ważne ogniwo opieki medycznej i promocji zdrowia dla tych wspólnot. Wzywamy rząd do ponownego i tym razem uważnego rozpatrzenia swych propozycji w tym zakresie”.

Ustawa o Zdrowiu i Opiece Społecznej z 2012 roku przeniosła odpowiedzialność za Pharmaceutical Needs Assessment (PNA) z Primary Care Trusts (podstawowej opieki zdrowotnej) na Health and Wellbeing Boards od 1 kwietnia 2013 roku.

Kent Health and Wellbeing Board dokonało gruntownego przeglądu wszystkich usług farmaceutycznych w Kent i opublikowało PNA w 2014 roku.

Stwierdzono, że ogólne świadczenie usług farmaceutycznych w Kent jest na dobrym poziomie i uznano, że obecny przepis o działających „minimum 40 godzin” aptekach powinien zostać utrzymany, zwłaszcza na obszarach wiejskich. Departament Zdrowia podczas swoich konsultacji rozważa również nowy schemat Dostęp do Usług Farmaceutycznych i zaprosił Radę Hrabstwa do udziału w rozmowach. To dobra koncepcja dla wszystkich zainteresowanych stron, zwłaszcza dla Health & Wellbeing Boards, aby przedyskutować sytuację i zapobiec wprowadzeniu niekorzystnych dla funkcjonowania aptek zmian.

Foto: Wikipedia (lic. CC)

Napisz komentarz

<

Kategorie: Wydarzenia Kent

About Author