Rekord zatrudnienia! Tak wielu pracowników z UE jeszcze nie było

Rekord zatrudnienia! Tak wielu pracowników z UE jeszcze nie było

Liczba obywateli państw unijnych pracujących w Wielkiej Brytanii osiągnęła rekordową liczbę – wynika z najnowszych danych opublikowanych przez Office for National Statistics (ONS). Mimo to bezrobocie spada. A jak jest z wynagrodzeniami?

W okresie od kwietnia do czerwca bieżącego roku w UK pracowało aż 2,37 mln obywateli pochodzących z krajów UE. To – w porównaniu z tym samym okresem w 2016 roku – wzrost o 126 tysięcy. To także historyczny rekord. A warto dodać, że informacje na temat liczby pracowników z państw UE zatrudnionych w Wielkiej Brytanii zbierane są od 20 lat.

Jak dane rozkładają się ze względu na kraj urodzenia? W drugim kwartale bieżącego roku w Wielkiej Brytanii zatrudnionych było niewiele ponad milion obywateli z 14 krajów członkowskich z najdłuższym stażem w UE (mowa o pracownikach z Niemiec, Hiszpanii, Włoch, Francji etc.). To (w porównaniu z tym samym okresem w 2016 roku) wzrost o około 100 tysięcy. Znacząco wzrosła też liczba obywateli Rumunii i Bułgarii pracujących w UK. Z danych z okresu od kwietnia do czerwca wynika, że Rumunów i Bułgarów zatrudnionych w Wielkiej Brytanii było 337 tysięcy (w tym samym okresie w 2016 roku pracowników z Rumunii i Bułgarii było niespełna 250 tysięcy).

Rośnie liczba pracowników z państw „starej Unii”, Rumunii i Bułgarii. A jak wyglądają dane dotyczące obywateli Polski, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Węgier, Słowacji i Słowenii, czyli państw „unijnej ósemki”, a więc grupy krajów, które przystąpiły do UE w 2004 roku? W tym wypadku liczba zatrudnionych spada. Z raportu ONS wynika, że w ostatnim kwartale w UK pracowało 997 tysięcy obywateli „unijnej ósemki”. To, w porównaniu do tego samego okresu w roku poprzednim, mniej o około 11 tysięcy. Po ogłoszeniu wyników referendum w sprawie Brexitu liczba pracowników pochodzących z państw, które do UE przystąpiły w 2004 roku wyniosła – po raz pierwszy od referendum w sprawie Brexitu – poniżej miliona.

Spadła także liczba obywateli z krajów spoza Unii pracujących w Wielkiej Brytanii. W okresie od kwietnia do czerwca 2016 zatrudnienie w UK znalazło 1,2 mln emigrantów spoza Wspólnoty. W tym samym okresie w roku bieżącym pracowników spoza UE było w UK o 18 tysięcy mniej.

Co ciekawe, razem ze wzrostem liczby imigrantów pracujących w UK – spada bezrobocie. W drugim kwartale tego roku stopa bezrobocia wyniosła zaledwie 4,4 procent (spadek o 57 procent w porównaniu z drugim kwartałem roku poprzedniego) i była najniższa od 1975 roku. Pracuje aż 75,1 procent brytyjskiej „siły roboczej” (to największy odsetek o 1971 roku). Z raportu ONS wynika też, że średnie tygodniowe zarobki (w porównaniu z drugim kwartałem poprzedniego roku) wzrosły o 2,1 procent, jednak z uwagi na inflację (2,6 procent), realne zarobki spadły o 0,5 procenta.

 

By J J Ellison (Own work) [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons

Napisz komentarz

<

Kategorie: Wydarzenia UK

About Author