Rządowa analiza: każdy Brexit będzie zły dla Wielkiej Brytanii

Rządowa analiza: każdy Brexit będzie zły dla Wielkiej Brytanii

Niezależnie od tego, czy Wielka Brytania opuści Unię Europejską z umową, czy bez umowy. Z najnowszego raportu stworzonego przez rządowych analityków wynika, że Brexit będzie niekorzystny dla brytyjskiej gospodarki.

Rządowi analitycy rozważyli kilka możliwych scenariuszy. Najgorszy dla gospodarki będzie ten, w którym Wielka Brytania opuści Unię Europejską bez umowy.

Z analizy wynika, że – jeśli Parlament odrzuci porozumienie w sprawie Brexitu bez ustaleń w sprawie handlu a przyrost pracowników z EOG spadnie do zera – PKB w ciągu 15 lat skurczy się o 10,7 procent. To ekwiwalent 200 miliardów funtów (w odniesieniu do budżetu krajowego) lub 3 tysięcy funtów na mieszkańca Wielkiej Brytanii.

Z kolei najlepszym scenariuszem jest wdrożenie propozycji „Chequers”. Gdyby Parlament przyjął takie porozumienie, PKB Wielkiej Brytanii w 2035 roku zmniejszyłoby się zaledwie o 0,6 procent lub o 2,5 procent (gdyby imigracja z krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego spadła do zera).

Co istotne, szczegóły przyszłej umowy handlowej mają być ustalane już po formalnym Brexicie. W związku z tym ekonomiści opracowujący rządowy raport nie mogli przyjąć konkretnego modelu. Za wyjście optymalne uznali więc wzięcie pod uwagę rozwiązania kompromisowego, czyli sytuację, w której przyszłe zasady handlu znalazłyby się pośrodku – między planem „Chequers” a standardową umową o wolnym handlu. Gdyby tak się stało, brytyjskie PKB po Brexicie spadłoby w ciągu 15 lat o 2,1 procent lub 3,9 procent (jeśli imigracja pracowników z Europejskiego Obszaru Gospodarczego spadłaby do zera). Gdyby udało się zastosować tak zwany model kanadyjski, brytyjskie PKB spadłoby w ciągu 15 lat o 6,7 procent. W przypadku modelu norweskiego – PKB zmalałoby do 2035 roku o 1,4 procent.


Rządowy raport uwzględnia też to, które części kraju najmocniej ucierpią po Brexicie. Gdyby Wielka Brytania opuściła Unię Europejską bez umowy, najbardziej odczułaby to północno-wschodnia Anglia (mieszkańcy tego rejonu w referendum z 2016 roku najliczniej opowiedzieli się za Brexitem). Z kolei dla Londynu byłoby najkorzystniej, gdyby Brexit odbył się bez umowy. W takim wypadku, gospodarka brytyjskiej stolicy straciłaby „zaledwie” 6 procent PKB w ciągu 15 lat.

Z rządowej analizy wynika także, że Brexit – niezależnie od tego, na jakich warunkach zostanie przeprowadzony – będzie ciosem dla wszystkich sektorów gospodarki i zatrudnionych w nich osób. Najmocniej wyjście z UE odczują firmy (i pracownicy) branży motoryzacyjnej czy farmaceutycznej.

Należy zaznaczyć, że najnowsza rządowa analiza (dokument liczy 83 strony) nie pokazuje, jaki wpływ na gospodarkę miałoby wynegocjowane przez May porozumienie (gdyby nie było one później renegocjowane). Z tego powodu były minister do spraw Brexitu zakwestionował dane przedstawione w raporcie. David Davis przypomniał, że poprzednie rządowe prognozy okazały się nietrafione i opierały się na „błędnych założeniach”. Davis stwierdził także, że opublikowany w środę dokument ma charakter propagandowy i ma nakłonić parlamentarzystów do zagłosowania za przyjęciem wynegocjowanej przez Theresę May umowy rozwodowej.

 

Foto: http://maxpixel.freegreatpicture.com/England-Europe-Brexit-United-Kingdom-Domino-Eu-2123573

Kategorie: Wydarzenia UK

About Author