Sejm RP: Polska NIE przyjmie uchodźców

Sejm RP: Polska NIE przyjmie uchodźców

Większością głosów przyjęto uchwałę w sprawie polityki imigracyjnej Polski. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 267 posłów (PiS, Kukiz’15 i 2 posłów niezrzeszonych), przeciwko – 158 (PO, Niezależna, PSL i jeden poseł niezrzeszony). 14 posłów wstrzymało się od głosu.

Głosowanie odbyło się w piątek. W uchwale dotyczącej polityki imigracyjnej Polski zapisano między innymi, że Sejm sprzeciwia się próbom ustanawiania unijnych stałych mechanizmów alokacji uchodźców lub migrantów. „Instrumenty polityki uchodźczej i imigracyjnej powinny pozostać w rękach państwa polskiego” – czytamy dalej. W uchwale znalazł się też zapis stwierdzający, że nadmierna migracja z Bliskiego Wschodu jest przyczyną rosnących napięć społecznych w Europie.

Polityka krajowa ważniejsza niż unijna

W uchwale Sejm negatywnie ocenił decyzję Rady Unii Europejskiej o relokacji 120 tysięcy uchodźców (decyzję podjęto 22 września 2015 roku) oraz to, że decyzja ta doczekała się poparcia ówczesnego polskiego rządu. Wezwano też obecny rząd do stosowania krajowych kryteriów polityki uchodźczej, które „szczególną ochroną powinny obejmować samotne kobiety, dzieci, rodziny wielodzietne oraz mniejszości religijne”.

Ponadto posłowie w uchwale poparli niesienie oraz finansowanie pomocy w krajach objętych konfliktami.

Projekt uchwały w sprawie polskiej polityki imigracyjnej jako pierwszy zaproponował klub Kukiz’15. Pomysł ugrupowania nie znalazł jednak wystarczającego poparcia wśród polityków PiS, którzy opracowali swój projekt. To właśnie on został w piątek przegłosowany.

http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/agent.xsp?symbol=glosowania&NrKadencji=8&NrPosiedzenia=15&NrGlosowania=126

http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/agent.xsp?symbol=glosowania&NrKadencji=8&NrPosiedzenia=15&NrGlosowania=126

Foto: Wiki (lic. PD) / sejm.gov.pl

Napisz komentarz

<

Kategorie: Wydarzenia PL

About Author