Świat gazuje, a Brytyjczycy zwalniają z piciem (Najnowsze dane o spożywanych procentach)

Świat gazuje, a Brytyjczycy zwalniają z piciem (Najnowsze dane o spożywanych procentach)

Jeszcze w 1990 roku średnie spożycie czystego alkoholu na osobę dorosłą wynosiło w Wielkiej Brytanii 12,6 litra rocznie. W roku 2017 wskaźnik ten spadł o prawie 10 procent, do 11,4 litra.

W prestiżowym czasopiśmie medycznym „The Lancet” opublikowano dane dotyczące spożycia alkoholu w 200 wybranych krajach świata. W artykule znalazło się porównanie danych z 1990, 2010 oraz 2017 roku oraz przewidywania dotyczące przyszłości. Dane pochodziły z baz World Health Organisation (WHO) oraz opracowań wykonanych przez Global Burden of Disease.

Z artykuły wynika, ze jeszcze w 1990 roku średnie spożycie czystego alkoholu na osobę dorosłą wynosiło w Wielkiej Brytanii 12,6 litra rocznie. W roku 2017 wskaźnik ten spadł o prawie 10 procent, do 11,4 litra. Z przewidywań wynika, że wskaźnik ten – w przypadku mieszkańców Wielkiej Brytanii – spadnie do 2030 roku do 11 litrów rocznie na osobę.

Ale świat gazuje!

Brytyjczycy piją coraz mniej, ale ogólny poziom konsumpcji alkoholu we wziętych pod uwagę w opracowaniu 200 krajach wzrósł na przestrzeni lat aż o 70 procent: z prawie 21 milionów litrów wypijanych w 1990 roku do prawie 36 milionów litrów wypijanych w roku 2017. W ujęciu globalnym – przeciętny dorosły mieszkaniec krajów, które uwzględniono w badaniu, w 2017 roku wypił 6,5 litra czystego alkoholu, a w roku 1990 – 5,9 litra.

W 2017 roku najmniej alkoholu spożywali mieszkańcy Kuwejtu (0,005 litra czystego alkoholu na osobę), najwięcej – Mołdawii (15 litrów czystego alkoholu na osobę). Polacy wypili z kolei 11,7 litrów.

Jak zauważył Jakob Manthey, autor badania z niemieckiego Technische Universität Dresden , kiedy Europejczycy zaczęli pić mniej, zanotowano ogromny wzrost spożycia napojów alkoholowych w dużych częściach Azji. „Przed rokiem 1990 większość alkoholu była spożywana w krajach o wysokim dochodzie, przy czym najwyższy poziom spożycia odnotowano w Europie. Jednak z czasem ten schemat znacznie się zmienił: nastąpił duży spadek spożycia w całej Europie Wschodniej i ogromny wzrost w kilku krajach o średnich dochodach, takich jak Chiny, Indie i Wietnam” – wyjaśnił Manthey. Ekspert z Technische Universität Dresden zaznaczył też, że zgodnie z przewidywaniami spożycie alkoholu w Europie będzie spadać, a w 2030 roku najwyższy poziom spożycia będzie notowany już poza Starym Kontynentem.

Z oficjalnych danych WHO wynika, że w 2017 roku zaledwie 15 procent mieszkańców Wielkiej Brytanii powstrzymywało się od picia alkoholu. 77 procent spożywało alkohol regularnie, a 26 procent co najmniej raz w miesiącu upijało się do nieprzytomności.

Karen Tyrell z organizacji charytatywnej Addaction (zajmującej się uzależnieniem od narkotyków i alkoholu) ostrzega, że w Wielkiej Brytanii aż cztery na pięć osób z problemem alkoholowym nie poddaje się żadnemu leczeniu. Zdaniem Tyrell, badania wskazują, że aż jedna czwarta sprzedawanego na Wyspach alkoholu trafia do czterech procent najwięcej pijących mieszkańców kraju.

NHS zaleca, aby dorosłe kobiety i mężczyźni nie spożywali więcej niż 14 jednostek alkoholu tygodniowo. W praktyce: jeden duży kieliszek wina zawiera około trzech jednostek alkoholu, butelka wina – okołu dziesięciu, pinta piwa – około 2,5.

 

Foto: MarcoMontero93 [CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)]

Kategorie: Wydarzenia UK

About Author