Szykuje się nowa ustawa. Rząd chce walczyć z bronią, nożami i kwasem

Szykuje się nowa ustawa. Rząd chce walczyć z bronią, nożami i kwasem

Będzie trudniej kupić nóż w sklepie internetowym. Potencjalnie niebezpieczne kwasy (np. kwas siarkowy) i inne substancje żrące nie będą sprzedawane osobom poniżej osiemnastego roku życia. Co jeszcze szykują brytyjscy ustawodawcy.

Rośnie liczba (często śmiertelnych) ataków z użyciem broni i noży. Statystyki z Londynu są zatrważające. W związku z tym brytyjski rząd planuje rozszerzyć Serious Violence Strategy – strategię do walki z przemocą. Szczegóły planu zostaną ujawnione w poniedziałek, jednak już dziś brytyjskie tytuły podają kilka kluczowych punktów.

Home Office w ramach Serious Violence Strategy chce – w obliczu fali przemocy w stolicy – walczyć z bronią, nożami i kwasami/substancjami żrącymi. W tym celu rząd ma zamiar powołać Offensive Weapons Bill. W ramach nowej ustawy:

* posiadanie substancji żrących w miejscach publicznych stanie się przestępstwem,

* posiadanie broni (na przykład tak zwanych noży zombie czy kastetów) w miejscach prywatnych (na przykład w domu) ma być traktowane jak przestępstwo,

* osoby chcące kupić kwas siarkowy, będą musiały najpierw uzyskać stosowną licencję (obejmującą zezwolenie na zakup, posiadanie i stosowanie kwasu siarkowego),

* możliwe stanie się zatrzymanie noży wysyłanych pod adres zamieszkania osoby, która kupiła je w internecie,

* ustawa obejmuje zmianę i rozszerzenie prawnej definicji „niebezpiecznego narzędzia” – tak, aby ściganie przestępstw z użyciem takich narzędzi stało się łatwiejsze,

* ustawa zakłada też zakaz posiadania noży w budynkach, w których odbywają się zajęcia edukacyjne (na każdym poziomie, nawet dla dorosłych),

* ustawa ma wprowadzić duże ograniczenia i zakazy dotyczące osób korzystających z broni palnej lub gromadzących zapasy amunicji,

* rząd chce zaktualizowania definicji noża sprężynowego,

* władza planuje określenie minimalnego wymiaru kary pozbawienia wolności dla osób, które drugi lub kolejny raz zostaną skazane za posiadanie substancji żrących w miejscu publicznym.

Home Office zapowiada też konsultacje społeczne na temat poszerzenia niektórych z praw policjantów. Konsultacje mają dotyczyć przede wszystkim kwestii „stop and search” (zatrzymanie i przeszukanie). Według Amber Rudd, funkcjonariusze powinni mieć prawo do stosowania zatrzymania i przeszukania w sytuacji, gdy podejrzewają kogoś o posiadanie substancji żrącej.

Ponadto Serious Violence Strategy ma być ukierunkowana na media społecznościowe, które – według rządu – odgrywają ogromną i niekontrolowaną rolę w „napędzaniu fali brutalnej przemocy”. Z informacji pozyskanych przez brytyjskie media wynika, że Amber Rudd zwróci się do mediów społecznościowych z apelem o szybsze reagowanie i usuwanie z portali treści nakłaniających do przemocy lub przemoc ukazujących.

 

By James Case from Philadelphia, Mississippi, U.S.A. (LeRoy Lay Custom Small Hunting Knife) [CC BY 2.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0)], via Wikimedia Commons

 

Kategorie: Wydarzenia UK

About Author