Ubezpieczyciele muszą pomagać swoim klientom w czasie pandemii Covid-19

Ubezpieczyciele muszą pomagać swoim klientom w czasie pandemii Covid-19

Financial Conduct Authority (FCA) zakomunikował ubezpieczycielom, że od 18 maja 2020 zobligowani są pomagać klientom posiadającym polisy ubezpieczeniowe, którzy zmagają się z płatnościami z powodu skutków pandemii koronawirusa. Wymóg oznacza, że ​​ubezpieczyciele powinni min. pozwolić klientom tymczasowo odroczyć koszty opłacania polis, jednocześnie utrzymując ochronę.

Nadzór finansowy (FCA) wyjaśnił również, że końcowy termin składania wniosków o odroczenie płatności przypada na 18 sierpnia. FCA zobowiązał również ubezpieczycieli do tego, iż muszą zapewnić, że wszyscy klienci polis ogólnych (general policy) i polis ochronnych (personal insurance), nie tylko ci, którzy ucierpieli finansowo z powodu COVID-19, uzyskają realny stosunek jakości produktów ochronnych w stosunku do ich ceny podczas pandemii.

Pomimo tych oficjalnych wymogów ze strony FAC niewielu ubezpieczycieli wykazało się realnym proaktywnym działaniem na co zwraca uwagę FCA.

 

Jak ty możesz obniżyć koszty swojego ubezpieczenia?

Ponieważ pandemia koronawirusa jest poza kontrolą ludzi, FCA zakomunikowała firmom, że powinny oferować dodatkową pomoc w celu sprawiedliwego traktowania klientów w czasie kryzysu – co to może oznaczać i co może obejmować taka pomoc:

  •  zmniejszenie wysokości miesięcznych składek
  • zawieszenie składek na okres od jednego do trzech miesięcy (w niektórych uzasadnionych przypadkach nawet dłużej)
  • częściowe zwroty rocznych płatności
  • rezygnacja z opłat za dokonywanie zmian w polisach lub w przypadku ich zamykania
  • wydłużenie tzw. okresu cooling-off periods (termin wykorzystywany najczęściej w przypadku ubezpieczeń dot. ochrony dochodów / income protection i jest to określony czas/termin, od upłynięcia którego polisa zaczyna działać – może to być tydzień, miesiąc, pół roku czy rok)
  • zmiana w porozumieniu z klientem daty płatności składki czy składek
  • brak opłat za spóźnione płatności oraz za zmiany terminów płatności składek

 

Co ciekawe dla Nas – klientów nadzór finansowy (FCA) poinstruował ubezpieczycieli, że powyżej przedstawione możliwości nie powinny w żadnym wypadku skutkować zwiększeniem ponoszonych kosztów przez klienta (od razu na myśl przychodzą rozwiązania pomocowe w tym zakresie w Polsce… w przygotowaniu tarcza pomocowa nr 456 i kolejna instrukcja obsługi do tej tarczy – subiektywna uwaga redakcji ;-) 

 

Kto się kwalifikuje do uzyskania takiej pomocy?

Nadzór finansowy sugeruje zaoferowanie tymczasowej pomocy tym konsumentom, którzy mają trudności finansowe z powodu koronawirusa. Jednak co znamienne FCA nie oczekuje, że firmy zapytają każdego klienta, czy potrzebuje takiej pomocy. Taka sytuacja będzie dobrym testem dla firm ubezpieczeniowych, czy rzeczywiście dbają o swoich klientów czy tylko o regularność wpłat od klientów.

Pomoc powinna obejmować ubezpieczenia domów, pojazdów samochodowych, podróży, prywatne ubezpieczenie medyczne, zwierzęta domowe, przedłużone gwarancje, telefony komórkowe i ubezpieczenia związane z organizacją wesel (tak tak istnieją takie ubezpieczenia). Obejmuje także ubezpieczenia ochronne min, życie, ubezpieczenie na wypadek poważnej choroby w określonych warunkach, ochronę dochodu w razie wypadku lub choroby i ubezpieczenie na wypadek zwolnienia.

Ubezpieczenia inwestycyjne, takie jak dożycie (endowments policy) niestety nie są objęte taką pomocą.

Pamiętaj, że możesz uzyskać taką pomoc, niezależnie od tego czy opłacasz swoje składki miesięcznie czy też rocznie. Ważne jest także to, że nie ma znaczenia czy polisa była wykupiona bezpośrednio od ubezpieczyciela czy od pośrednika finansowego.

Niestety osoby, które miały problemy z regularnym opłacaniem swoich składek w terminie przed pandemią nie będą mogły starać się o taką pomoc lub będzie to utrudnione.

Jak mogę starać się o taką pomoc?

Najłatwiejszym i sugerowanym sposobem jest bezpośredni kontakt z firmą ubezpieczeniową, jeśli wykupiłeś taką polisę bezpośrednio lub z osobą pośrednika, który Tobie w tym pomagał. Według wskazówek FCA procedura ubiegania się o pomoc ze strony ubezpieczyciela powinna być maksymalnie uproszczona i dostosowana do tego, aby każdy klient w potrzebie mógł o nią zaaplikować.

Czy warto aplikować o przerwę w opłacaniu?

„Payment holiday” jest jakąś możliwością pomocy, którą przygotował rząd jednak czy jest ona korzystana warto się nad nią zastanowić i samemu sobie odpowiedzieć na to pytanie.

Możesz się porozumieć z ubezpieczycielem i ustalić z nim zawieszenie opłacania składek na określony czas. Pamiętaj jednak, że po czasie przerwy będziesz musiał spłacić zaległość i wznowić regularne płatności. Jeśli to rozwiązanie według Ciebie nie jest korzystne pamiętaj, że możesz rozmawiać z ubezpieczycielem o zmniejszeniu swojej ochrony co będzie skutkowało niższą składką.

 

Większość Polaków wykupując ubezpieczenia w UK korzysta z pomocy pośredników i to według nas jest najlepszy kierunek szukania pomocy. Wcześniej pisaliśmy, że obecna sytuacja kryzysowa będzie dobrym sprawdzianem dla firm ubezpieczeniowych. Jednak jeszcze lepszym dla naszych pośredników, którzy czasami po sprzedaży polisy zapominają o nas klientach.

Jak będzie tym razem?

 

Źródło:
https://www.fca.org.uk
Foto: GotCredit https://creativecommons.org/licenses/

Kategorie: TopMejt Poleca

About Author