UK: kary za zatrudnianie imigrantów i specjalne wizy dla robotników

UK: kary za zatrudnianie imigrantów i specjalne wizy dla robotników

Po Brexicie hydraulicy, murarze i elektrycy z krajów Unii powinni móc pracować w UK tylko przez okres do trzech lat. Aby ograniczyć napływ taniej, zagranicznej siły roboczej – lokalne firmy powinny płacić kary za każdorazowe zatrudnienie niebrytyjskiego pracownika. Proponowana wysokość kary to aż 6 tysięcy funtów.

Lobbujący za ograniczeniem liczby imigrantów think tank MigrationWatch UK opublikował we środę raport, w którym zawartych zostało wiele sugestii dotyczących tego, jak (po Brexicie) Wielka Brytania powinna obchodzić się z pracującymi lub zamierzającymi pracować w UK imigrantami z krajów Unii. Wskazówki te, według MigrationWatch UK, miałyby ograniczyć liczbę niewykwalifikowanych lub posiadających średnie kwalifikacje pracowników, którzy przyjeżdżają na Wyspy z Polski czy Rumunii.

Organizacja proponuje, aby firmy próbujące oszczędzić na brytyjskich pracownikach i – w ich miejsce – zatrudniające imigrantów, były karane finansowo. Za zatrudnienie niebrytyjskiego pracownika na firmę powinna być nakładana grzywna w wysokości 6 tysięcy funtów. W ten sposób zatrudnienie „taniego” imigranta (po doliczeniu kary) kosztowałoby więcej, niż zatrudnienie bardziej wymagającego finansowo Brytyjczyka. Ponadto, wysokie kary miałyby zmotywować firmy do inwestowania w szkolenia przeznaczone dla wyłącznie brytyjskich pracowników.

Sami nisko i średnio wykwalifikowani imigranci nie mogliby pracować w UK (po Brexicie) dłużej niż przez trzy lata. MigrationWatch UK proponuje też stworzenie dla nich nowego rodzaju wizy. Chodzi o dokument „brickie visa” – wizę robotniczą (wiza pracownicza, przede wszystkim dla pracowników fizycznych sektora remontowo-budowlanego), na mocy której pracownik mógłby podjąć legalną pracę w UK, ale nie mógłby korzystać z brytyjskiego systemu socjalnego. „Brickie visa” nie dawałaby mu też podstaw do rozpoczęcia procedury osiedleńczej. Wprowadzenie wizy, będącej de facto czasowym pozwoleniem na pracę, miałoby zdaniem think tanku przyczynić się do zdecydowanego zmniejszenia napływu liczby pracowników o niskich i średnich kwalifikacjach i ograniczyłoby migrację netto o około 100 tysięcy osób rocznie. Obecnie wskaźnik migracji netto (różnica między liczbą osób przybywających do UK a Brytyjczyków opuszczających Wyspy) wynosi 246 tysięcy.

MigrationWatch UK ma też propozycję dotyczącą imigrantów z UE o wysokich kwalifikacjach, personelu oddelegowywanego z innego kraju do brytyjskiej filii firmy czy przedstawicieli branży, w których odnotowano niedobór pracowników. W takich przypadkach, pracowników miałyby obowiązywać takie same zasady, jakie obowiązują imigrantów z Australii.

Ponadto, unijnych imigrantów pracujących na własnych rachunek (samozatrudnionych), obowiązywałyby bardziej rygorystyczne przepisy – między innymi zapobiegające nadużyciom. Z kolei z myślą o sektorze rolniczym, MigrationWatch UK proponuje wzmocnienie systemu pracy sezonowej.

Do UK, bez wizy, mogliby przyjeżdżać biznesmeni, turyści oraz najzdolniejsi uczniowie i studenci, chcący kontynuować na Wyspach naukę.

Raport MigrationWatch UK został opublikowany dzień po tym, jak podczas wystąpienia w europarlamencie Donald Tusk zasugerował, że Brexit można jeszcze powstrzymać i kilka dni po tym, jak media ogłosiły, że rząd brytyjski zaczyna ustępować Unii w negocjacjach, zwłaszcza w kwestii praw obywatelskich imigrantów z UE mieszkających lub zamierzających osiedlić się w UK. Oficjalna propozycja rządu dotycząca między innymi kwestii imigrantów zostanie przedstawiona późną jesienią.

MigrationWatch UK to organizacja badająca kwestie związane z migracją do i z Wielkiej Brytanii. Z oficjalnego statusu wynika, że MigrationWatch UK to jednostka apolityczna i niezależna, jednak wielu komentatorów wprost oskarża ją o propagowanie populistycznych postulatów, prowadzenie antyimigracyjnych akcji lobbingowych i wspieranie ugrupowań prawicowych (często radykalnych).

 

Foto: By Jamain (Own work) [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html) or CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons

Napisz komentarz

<

Kategorie: Wydarzenia UK

About Author