Ważne! W krajach UE powstaną ośrodki kontroli imigrantów

Ważne! W krajach UE powstaną ośrodki kontroli imigrantów

Po całonocnych obradach przedstawiciele krajów Unii Europejskiej ustanowili wspólną politykę dotyczącą imigrantów przybywających do państw Wspólnoty. Porozumienie zawiera jedenaście punktów i obejmuje między innymi powstanie w państwach członkowskich centr kontroli imigrantów.

Radzie Europejskiej zależy przede wszystkim na bardziej efektywnej kontroli granic zewnętrznych UE, a przez to na tym, by nie powtórzyła się sytuacja z 2015 roku, kiedy to wybuchł kryzys migracyjny, a unijne granice przekroczyła nieokreślona wciąż liczba migrantów. Po wybuchu kryzysu UE planowała przymusową relokację migrantów zgodnie z kwotami, na co nie zgadzały się niektóre kraje członkowskie, w tym Polska.

W ramach osiągniętego po całonocnych dyskusjach porozumienia, przedstawiciele krajów UE uzgodnili, że priorytetem jest kontrola zewnętrznych granic Unii. Liderzy państw Wspólnoty zgodzili się też co do konieczności wzmocnienia Frontexu (unijnej agencji ochrony granic) oraz zadecydowali o zacieśnieniu współpracy i zwiększeniu pomocy na rzecz krajów afrykańskich. Ustalono, że w krajach Afryki Północnej powstaną ośrodki („regionalne platformy do wyokrętowania”) dla migrantów uratowanych na wodach Morza Śródziemnego. Ośrodki te będą finansowane między innymi z budżetu UE.

Zwrócono też uwagę na konieczność zacieśnienia współpracy między Unią Europejską a Turcją, która w 2016 roku zgodziła się na przyjmowanie od Grecji migrantów i uchodźców, którzy do kraju UE dotarli przez nieszczelną granicę (przez morze, z tureckiego brzegu). W zamian za to ustępstwo Unia Europejska zadeklarowała przekazanie na rzecz Turcji dodatkowych środków pieniężnych oraz na wprowadzenie ruchu bezwizowego (po tym, jak Ankara „spełni pewne warunki”).

Kontrowersyjne centra jednak powstaną

W ramach porozumienia przedstawiciele krajów UE (w tym Mateusz Morawiecki i Theresa May) zgodzili się na utworzenie w krajach Wspólnoty ośrodków kontroli migrantów. Zatrudnieni w takich centrach urzędnicy mieliby sprawdzać, czy dany migrant lub uchodźca kwalifikuje się do otrzymania azylu. Po ewentualnym otrzymaniu azylu, migranci mieliby zostać skierowani do jednego z krajów UE, który wyraził zgodę na ich przyjęcie (imigranci ekonomiczni, którzy nie otrzymali azylu, mieliby być odsyłani do kraju pochodzenia).

Pomysł budowy ośrodków kontroli migrantów wielu komentatorom przypominał ideę obozów czy aresztów lub budził skojarzenia z więzieniami (na przykład z Guantanamo), gdzie oskarżeni o terroryzm są przetrzymywani przez wiele lat i (jak jakiś czas temu ujawniono) poddawani torturom.

Mimo krytyki ze strony mediów i działaczy, ośrodki kontroli powstaną. Jeśli chodzi o ich lokalizację – będzie obowiązywała dobrowolność. Ta sama zasada będzie obowiązywała także w przypadku późniejszej relokacji migrantów, którzy otrzymali azyl. Unia Europejska zamierza bowiem zrezygnować z narzucania poszczególnym krajom członkowskim kwot (liczb migrantów, które dane państwo powinno przyjąć). Azylantów będą więc przyjmowały tylko te kraje UE, które wyrażą na to zgodę.

Jednocześnie liderzy krajów unijnych uznali, że konieczne jest zaostrzenie prawa azylowego. Można z tego wnioskować, że kontrole przeprowadzane w ośrodkach migracyjnych będą bardziej skrupulatne, a liczba migrantów, którym zostanie przyznany azyl – spadnie.

 

Foto: By Daniel Arauz [CC BY 2.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/2.0)], via Wikimedia Commons

Kategorie: Wydarzenia

About Author