Wielka Brytania NIE musi wypłacać zasiłków wszystkim imigrantom

Wielka Brytania NIE musi wypłacać zasiłków wszystkim imigrantom

Trybunał Sprawiedliwości UE wydał dzisiaj wyrok, w którym uznaje, że Wielka Brytania ma prawo do odmowy przyznania zasiłków rodzinnych i ulgi podatkowej na dziecko niektórym imigrantom. Komentatorzy oceniają, że to kolejne ustępstwo przed referendum w sprawie Brexitu i wyrok, który ma zastopować imigrację zasiłkową.

Zgodnie z dzisiejszym postanowieniem władze brytyjskie mogą odmówić prawa do wypłacenia child benefit i dodatku child tax credit tym obcokrajowcom, którzy ani nie pracują zawodowo, ani nie mają prawa pobytu w UK. Za ograniczeniem wypłacania child benefit i child tax credit miało przemawiać między innymi to, że świadczenia te są finansowane z podatków. Zgodnie z brytyjskim prawem, oba dodatki przysługują osobom, które pracują lub szukają pracy w Wielkiej Brytanii i – dodatkowo – mieszkają na terenie UK od co najmniej 5 lat.

Dyskryminacja imigrantów?

Kwestia uwarunkowania przyznawania benefitów budziła zastrzeżenia. To, że władze mogą odmówić prawa do zasiłków rodzinnych i ulgi podatkowej na dziecko obcokrajowcom wiele środowisk i komentatorów uznało za przejaw dyskryminacji. Także Trybunał Sprawiedliwości UE zauważył, że takie ograniczenia – nałożone na przykład na imigrantów – noszą znamiona dyskryminacji pośredniej.

Summa summarum w 2014 roku KE wniosła w tej sprawie skargę przeciwko Wielkiej Brytanii. W piśmie zarzucano władzom UK naruszenie unijnego rozporządzenia w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia socjalnego. Autorzy zawiadomienia zwracali uwagę na to, że władze Wielkiej Brytanii łamią zasadę równego traktowania i dopuszczają się dyskryminacji. Mimo to – Trybunał Sprawiedliwości UE, w dzisiejszym wyroku, oddalił skargę KE i uznał, że najbardziej istotną kwestią jest tu konieczność ochrony finansów Wielkiej Brytanii jako państwa członkowskiego. Tym samym Trybunał zezwolił władzom UK na dalsze warunkowanie wypłat benefitów.

„Prawdo do swobodnego przemieszczania się w ramach UE nie jest tożsame z prawem do swobodnego dostępu do zasiłków socjalnych. (…) To państwa członkowskie powinny decydować o tym, kto może ubiegać się o zasiłek” – ocenił Margaritis Schinas, rzecznik Komisji Europejskiej. Inni komentatorzy dodają, że to kolejne unijne ustępstwo względem UK przed zbliżającym się referendum w sprawie Brexitu.

Źródło: PAP/LBC

Foto: PixaBay (lic. CC0)

Kategorie: Wydarzenia UK

About Author