Wybory prezydenckie 2015. Ostateczny termin dla głosujących korespondencyjnie

Wybory prezydenckie 2015. Ostateczny termin dla głosujących korespondencyjnie

Już 10 maja odbędą się wybory prezydenckie. Nie trzeba wyjeżdżać do Polski. Każda, uprawniona do tego osoba może oddać głos będąc w Wielkiej Brytanii. Warunek jest jeden.

Aby osobiście, nie korespondencyjnie wziąć udział w głosowaniu należy do 7 maja 2015 roku zarejestrować się w spisie wyborców prowadzonym przez właściwego terytorialnie konsula RP. Można też przedstawić wydane przez urząd gminy lub konsula zaświadczenie o prawie do głosowania. Trzecią opcją jest na oddanie głosu korespondencyjnie. Jeśli wybierzemy ten wariat – musimy zgłosić się do spisu wyborców jak najszybciej. Termin upływa już w najbliższy poniedziałek, 27 kwietnia!

Co trzeba zrobić, aby zagłosować drogą korespondencyjną?

Zgłoszenie zamiaru korespondencyjnego oddania głosu należy dokonać u właściwego konsula. Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, za pomocą faksu lub w formie elektronicznej.

Należy w nim podać oznaczenie wyborów, dane (imię lub imiona oraz nazwisko/nazwiska), imię ojca, datę urodzenia, numer PESEL, adres zamieszkania lub pobytu za granicą, adres zamieszkania w kraju (w przypadku osób przebywających w Wielkiej Brytanii czasowo), numer ważnego polskiego dowodu osobistego lub paszportu oraz datę i miejsce wydania dokumentu a także adres korespondencyjny (zostaną na niego wysłane karty do głosowania).

Więcej informacji na temat przepisów wyborczych oraz adresy obwodowych komisji wyborczych można znaleźć na stronie Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w Londynie.

Foto: Flickr (lic. CC)

About Author