Wybory prezydenckie w Polsce. Przedstawiamy kandydatów – cz. 2

Wybory prezydenckie w Polsce. Przedstawiamy kandydatów – cz. 2

Prezentujemy pozostałą szóstkę kandydatów w wyborach prezydenckich 2015. Przypominamy, że każdy profil kandydującego składa się z biogramu i skróconego programu wyborczego. Startujący  zaprezentowani są w kolejności alfabetycznej. Jeżeli nikt nie uzyska ponad połowy prawidłowo oddanych głosów, 24 maja odbędzie się druga tura wyborów. Pierwszych pięciu kandydatów przedstawiliśmy w artykule wcześniejszym, który można znaleźć tutaj

BRONISŁAW KOMOROWSKI

komorowski DATA I MIEJSCE URODZENIA: 4.06.1952, OBORNIKI ŚLĄSKIE

WYKSZTAŁCENIE: WYŻSZE HISTORYCZNE

ZAWÓD: PREZYDENT RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ

PARTIA: BEZPARTYJNY

POPARCIE: PLATFORMA OBYWATELSKA

STRONA INTERNETOWA: POPIERAMKOMOROWSKIEGO.PL

Polityk, historyk z wykształcenia. Od 6.08.2010 prezydent RP. W okresie PRL działacz opozycji demokratycznej. Poseł na Sejm I, II, III, IV, V i VI kadencji. Na początku lat 90 minister obrony narodowej w rządzie Jerzego Buzka. Wicemarszałek Sejmu V kadencji z ramienia Platformy Obywatelskiej, w latach 2007–2010 marszałek Sejmu RP VI kadencji. Od 10.04.2010 do 8.07.2010 wykonywał tymczasowo obowiązki prezydenta kraju.

W 1979 znalazł się wśród założycieli niezależnego wydawnictwa Biblioteka Historyczna i Literacka. Organizował obieg zakazanych pism a także manifestacje niepodległościowe. W 1980 został skazany razem z działaczami Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela na karę miesiąca aresztu za zorganizowanie w dniu 11.11.1979 manifestacji przed Grobem Nieznanego Żołnierza. W 1980 wstąpił do NSZZ „Solidarność”. Organizował struktury związku na Mazowszu, pracował w Ośrodku Badań Społecznych NSZZ „Solidarność”. W 1981 był jednym z sygnatariuszy deklaracji Klubów Służby Niepodległości. W czasie stanu wojennego był internowany. Po zwolnieniu pracował jako nauczyciel w Niższym Seminarium Duchownym w Niepokalanowie. Kontynuował działalność opozycyjną. Był jednym z założycieli podziemnego pisma „ABC. Adriatyk, Bałtyk, Morze Czarne”.

W latach 1989–1990 pełnił funkcję dyrektora gabinetu ministra Aleksandra Halla w Urzędzie Rady Ministrów. W latach 1990–1993 (z przerwą w 1992) – był cywilnym wiceministrem obrony narodowej ds. wychowawczo-społecznych w rządach Tadeusza Mazowieckiego, Jana Krzysztofa Bieleckiego i Hanny Suchockiej. W latach 90 związany był z Unią Demokratyczną, potem z Unią Wolności. Jako kandydat UD, uzyskał mandat poselski w wyborach w 1991 i 1993. W 1997, pod koniec trwania II kadencji Sejmu, wraz z grupą działaczy UW pod kierownictwem Jana Rokity utworzył Koło Konserwatywno-Ludowe. W tym samym roku wraz z KKL przystąpił do nowo utworzonego Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego, które jednocześnie przystąpiło do Akcji Wyborczej Solidarność. W wyborach w 1997 zdobył mandat poselski jako kandydat AWS. W latach 1997–2000 przewodniczył sejmowej Komisji Obrony Narodowej. W latach 2000–2001 był ministrem obrony narodowej w rządzie Jerzego Buzka.

W 2001 związał się z Platformą Obywatelską. Z listy tego ugrupowania kandydował w wyborach do Sejmu IV kadencji. Uzyskał mandat poselski w okręgu warszawskim. Od 2001 był członkiem zarządu krajowego PO, a od 2006 wiceprzewodniczącym. W Sejmie IV kadencji był zastępcą przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej i członkiem Komisji Spraw Zagranicznych.
W wyborach do Sejmu V kadencji ponownie uzyskał mandat, tym razem w okręgu podwarszawskim. W 2005 został wybrany na wicemarszałka Sejmu. W 2007 na pierwszym posiedzeniu Sejmu RP VI kadencji, Bronisław Komorowski został wybrany na Marszałka Sejmu. W lipcu 2010, w związku z wyborem na urząd prezydenta RP, zrezygnował z tej funkcji i złożył mandat poselski.
Pięcioletnia kadencja prezydencka Bronisława Komorowskiego rozpoczęła się w sierpniu 2010 roku. Komorowski zrezygnował wówczas z członkostwa w PO.

 PROGRAM:

„Wybierz zgodę i bezpieczeństwo.”

6 priorytetów: bezpieczeństwo, rodzina, gospodarka, dialog, dobre prawo, duma z Polski.

Odejście od polityki ekspedycyjnej, podniesienie nakładów na obronność do, co najmniej 2% PKB. Kontynuacja prezydenckiego programu „Dobry Klimat dla Rodziny”. Wdrożenie w Polsce systemu bezpłatnej pomocy prawnej dla najuboższych. Zmiana ordynacji podatkowej, w której wątpliwości będą rozwiązywane na korzyść podatnika.

PAWEŁ KUKIZ

kukiz DATA I MIEJSCE URODZENIA: 24.06.1963, PACZKÓW

WYKSZTAŁCENIE: ŚREDNIE

ZAWÓD: MUZYK I PUBLICYSTA

PARTIA: BEZPARTYJNY

STRONA INTERNETOWA: KUKIZ.ORG

Wokalista, autor tekstów i piosenek, aktor i działacz społeczny. Były lider zespołu Piersi (1984–2013). Od 2009 jest redaktorem naczelnym portalu nieobecni.com.pl, poświęconego dokumentacji polskich cmentarzy za wschodnią i zachodnią granicą Polski; m.in. pożydowskich i poniemieckich i wszystkich nekropolii, na których spoczywają Polacy. W 2009 podpisał apel o odwołanie wicemarszałka Sejmu Stefana Niesiołowskiego za słowa, że „zbrodnia katyńska nie jest ludobójstwem”. W czerwcu 2010 podpisał się pod apelem Fundacji Mamy i Taty „Cała Polska chroni dzieci”, protestującej przeciwko planowanej w lipcu w Warszawie europejskiej paradzie mniejszości seksualnych Europride. W liście ostrzegano, że parada to pierwszy krok do adopcji dzieci przez homoseksualistów. Jest przeciwny aborcji. W 2010 i 2011 był członkiem komitetu poparcia dla Marszu Niepodległości, organizowanego Narodowe Święto Niepodległości przez Młodzież Wszechpolską i Obóz Narodowo-Radykalny. Z komitetu poparcia marszu wystąpił w 2012 roku. We wrześniu 2012 zainicjował wraz z Ruchem Obywatelskim na rzecz JOW akcję Zmieleni.pl, domagając się wprowadzenia w wyborach do Sejmu 460 jednomandatowych okręgów wyborczych. W 2014 z ramienia komitetu Bezpartyjni Samorządowcy został wybrany na radnego sejmiku województwa dolnośląskiego.

PROGRAM:

 „Przywrócić państwo obywatelom. Zmiana jest możliwa!”

Jednopunktowy program wyborczy: zmiana ordynacji wyborczej do Sejmu i wprowadzenia 460 jednomandatowych okręgów wyborczych.

Paweł Kukiz: „Konieczna jest głęboka reforma wymiaru sprawiedliwości polegająca na przywróceniu społecznej kontroli nad sądami i prokuraturą. Konieczne są działania ratujące polską gospodarkę, miejsca pracy, pozwalające na wykorzystanie naszych bogactw naturalnych jakimi są choćby zasoby węgla kamiennego. Tymi szczegółowymi problemami może zająć się odpowiedzialny Sejm złożony z posłów wybranych w JOW,  a dopilnować musi sprawny i uczciwy wymiar sprawiedliwości.”

MAGDALENA OGÓREK

ogorek DATA I MIEJSCE URODZENIA: 23.2.1979, RYBNIK

WYKSZTAŁCENIE: WYŻSZE HISTORYCZNE

ZAWÓD: NAUCZYCIEL AKADEMICKI

PARTIA: BEZPARTYJNA 

POPARCIE: SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ

STRONA INTERNETOWA: MAGDALENAOGÓREK.EU

Historyczka, doktor nauk humanistycznych. W 2002 ukończyła studia magisterskie na kierunku historii Uniwersytetu Opolskiego, w 2003 studia podyplomowe na kierunku Integracji Europejskiej na Uniwersytecie Warszawskim, a w 2005 studia tematyczne w European Institute of Public Administration w Maastricht. W 2009 na Uniwersytecie Opolskim uzyskała stopień naukowy doktora, na podstawie pracy zatytułowanej „Beginki i waldensi na Śląsku i Morawach do końca XIV wieku”. Wykładała w Wyższej Szkole Cła i Logistyki w Warszawie i w Małopolskiej Szkole Wyższej im. J. Dietla w Krakowie.

W latach 2002–2003 pracowała w Biurze Integracji Europejskiej w Kancelarii Prezydenta RP, w latach 2004–2005 w Centrum Informacji Rządowej Kancelarii Premiera. W 2004 jako specjalistka ds. integracji europejskiej w Departamencie Unii Europejskiej i Współpracy Narodowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. W latach 2004–2006 była specjalistką w Departamencie Prasowym MSWiA. W latach 2008–2010 ekspert klubu poselskiego Sojuszu Lewicy Demokratycznej (pierwotnie Klubu Lewica). Przez trzy lata była szefową gabinetu politycznego przewodniczącego SLD Grzegorza Napieralskiego, a w 2010 członkinią jego sztabu wyborczego w wyborach prezydenckich.
W wyborach parlamentarnych w 2011 bezskutecznie kandydowała do Sejmu z ramienia SLD.
Od 2012 do 2014 była konsultantem w NBP. W styczniu 2015 roku, decyzją zarządu SLD została kandydatką tej partii na prezydenta RP.

Magdalena Ogórek jest bezpartyjna. W latach 2002-2003 zagrała kilka epizodycznych ról w filmach i serialach. W 2014 prowadziła program Atlas świata w TVN24 Biznes i Świat.

PROGRAM:

„Polska od nowa: chcę od nowa „napisać prawo” i zająć się sprawami ludzi młodych.”

Proste prawo służące obywatelowi,dofinansowanie wywiadu, „przeorientowanie” dyplomacji, Gwardia Narodowa.

Podatki: PIT- 18 i 32%. CIT (podatek dochodowy od osób prawnych) – 15%. VAT- 22%. ZUS – bez zmian. Emerytura: przymus emerytalny – tak. Wiek emerytalny – uzależniony od stażu pracy; 35 lat kobiety, 40 lat mężczyźni. Służba zdrowia: Obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne – tak. Uzdrowienie służby zdrowia – nie podjęto. Deficyt budżetowy – tylko, gdy jest to uzasadnione. Interwencja państwa w gospodarkę – w ograniczonym zakresie. Najważniejsze zadanie w polityce zagranicznej  – poprawa relacji z Rosją, nieangażowanie się w konflikt ukraiński.  Powszechne prawo do posiadania broni- nie. Kara śmierci – nie. Euro – tak.

JANUSZ PALIKOT

palikot DATA I MIEJSCE URODZENIA: 26.10.1964, BIŁGORAJ

WYKSZTAŁCENIE: WYŻSZE FILOZOFICZNE

ZAWÓD: POSEŁ NA SEJM RP

PARTIA: TWÓJ RUCH

STRONA INTERNETOWA: PALKOT2015.PL

Przedsiębiorca, polityk, działacz opozycyjny, poseł na Sejm RP V, VI i VII kadencji. Studiował na Wydziale Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Jest także absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego. W okresie studiów zajmował się handlem, na początku lat 90 działalnością gospodarczą.

Od  2005 roku członek  Platformy Obywatelskiej w Lublinie, później poseł do Sejmu z listy PO. W sprawie domniemanego finansowania kampanii wyborczej przez podstawionych ludzi, w Prokuraturze Okręgowej w Radomiu przeciwko Palikotowi toczyło się śledztwo, które zostało umorzone w 2009, a następnie wznowione. Był członkiem prezydium Klubu Parlamentarnego PO oraz Komisji Kultury i Środków Przekazu. W VI kadencji członek Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej. Do 2009 roku kierował Komisją Nadzwyczajną ds. związanych z ograniczaniem biurokracji „Przyjazne Państwo”. Został jej wiceprzewodniczącym. W latach 2009-2010 wiceprzewodniczący Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej. W 2010 zrezygnował z członkostwa w PO. Na początku 2011 złożył mandat poselski, przekazując legitymację na licytację WOŚP. W 2010 zarejestrował Stowarzyszenie „Ruch Poparcia Palikota”, później – partię Ruch Poparcia. W 2011 roku zarejestrował nową partię, Ruch Palikota, której został przewodniczącym w lipcu 2011 roku. W wyborach w 2011 Ruch Palikota zajął 3 miejsce. Palikot ponownie uzyskał mandat poselski, startując w okręgu warszawskim. Został wybrany na przewodniczącego klubu poselskiego Ruchu Palikota w Sejmie VII kadencji.

W 2013 założył wspólnie z Aleksandrem Kwaśniewskim i Markiem Siwcem ruch Europa Plus, który stał się stowarzyszeniem i koalicją kilku lewicowych i centrowych ugrupowań politycznych. W 2014 roku w wyborach europejskich Europa Plus nie osiągnęła progu wyborczego i rozpadła się. W 2013 na nadzwyczajnym kongresie Ruch Palikota przekształcił się w ugrupowanie Twój Ruch.

PROGRAM:

„Zrobię z nimi porządek.”

Rozdział państwa i Kościoła, liberalizacja państwa, likwidacja Senatu, walka z biurokracją.

Podatki:  PIT – powrót do pierwotnych stawek z kwotą wolną. CIT (podatek dochodowy od osób prawnych) – 19%. VAT- 23%. ZUS- połączony z KRUS, nadzór korporacyjny jak dla spółek giełdowych. Emerytura: przymus emerytalny – emerytura obywatelska z podatków. Wiek emerytalny – jak obecnie, docelowo 67 lat. Służba zdrowia: Obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne- składki do swobodnie wybranej kasy chorych. Uzdrowienie służby zdrowia, poprzez konkurencję kas chorych. Deficyt budżetowy – ograniczony. Interwencja państwa w gospodarkę – ograniczona. Najważniejsze zadanie w polityce zagranicznej  – większa integracja europejska.  Powszechne prawo do posiadania broni– nie. Kara śmierci – nie. Euro – tak.

PAWEŁ TANAJNO

tanajno DATA I MIEJSCE URODZENIA: 17.12.1975

WYKSZTAŁCENIE: WYŻSZE W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA

ZAWÓD: DORADCA DO SPRAW PRZEDSIĘBIORCÓW

PARTIA: DEMOKRACJA BEZPOŚREDNIA

STRONA INTERNETOWA: TANAJNO.PL

 

Studiował na wydziale prawa UMK w Toruniu, które przerwał. Kontynuował studia zdobywając tytuł na kierunku zarządzanie organizacjami. Uczestniczył w ponad 100 sprawach sądowych obejmujących spory z różnych obszarów prawa.

W latach 1995 – 2004 zbudował największą sieć sklepów komputerowych w Polsce, którą ostatecznie sprzedał spółce giełdowej. Obecnie zawodowo zajmuje się doradztwem w kwestiach marketingu internetowego. W 2012 związał się z Demokracją Bezpośrednią.

PROGRAM:

„Nigdy nie zostanę politykiem, bo jako prezydent będę dalej zwykłym obywatelem takim jak TY, na służbie dla Nas wszystkich.”

Zwolennik świeckiego państwa, jednomandatowych okręgów wyborczych z prawem odwołania posła w trakcie kadencji.

Podatki (uproszczone): PIT- referendum. CIT (podatek dochodowy od osób prawnych) – trzeba to dokładnie wyliczyć. VAT- w zależności od woli obywateli. ZUS– do likwidacji. Emerytura: przymus emerytalny – nie. Wiek emerytalny – nie podjęto. Służba zdrowia: niech obywatele zadecydują, jaka służbę zdrowia chcą mieć. Deficyt budżetowy – zakazany. Interwencja państwa w gospodarkę – państwo powinno mieć wpływ na strategiczne sektory gospodarki. Najważniejsze zadanie w polityce zagranicznej  – wsparcie Ukrainy ale bez pomocy militarnej.  Powszechne prawo do posiadania broni– tak. Kara śmierci – tak. Euro – referendum.

JACEK WILK

wilk DATA I MIEJSCE URODZENIA: 17.08.1974, KOCINA

WYKSZTAŁCENIE: WYŻSZE PRAWNICZE

ZAWÓD: ADWOKAT

PARTIA: KONGRES NOWEJ PRAWICY

STRONA INTERNETOWA: JACEKWILK.PL

Członek partii politycznej Kongres Nowej Prawicy (KNP), od 26.10.2013 roku wiceprezes tej partii. Ekonomista, prawnik, informatyk, z zawodu adwokat i audytor systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji.
Kształcił się w Szkole Głównej Handlowej (1993-1998) na kierunkach Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne oraz Finanse i Bankowość, Uniwersytecie Warszawskim (1995-1999) na Wydziale Prawa i Administracji oraz na Uniwersytecie Jagiellońskim (1997-1999) na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej, specjalizacja: filmoznawstwo. W latach 1998-1999 kończył Szkołę Międzynarodowego Prawa Podatkowego (poziomy I i II) w Veldhoven, Holandia. W latach 1999–2001 w ramach stypendium Uniwersytetu Erazma w Rotterdamie ukończył na tej uczelni podyplomowe studia prawnicze z zakresu prawa międzynarodowego oraz prawa Unii Europejskiej. W latach 2001-2005 odbywał aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. W latach 2005-2009 odbył studia doktoranckie w Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej (pracuje nad rozprawą doktorską z zakresu ekonomicznej analizy prawa). Od roku 2009 do dnia dzisiejszego studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej, specjalizacja: informatyka stosowana. (Praca inżynierska z zakresu informatyki śledczej).
W 2011 roku wstąpił do Kongresu Nowej Prawicy, z ramienia którego ubiegał się w wyborach o mandat poselski w województwie świętokrzyskim. Pomysłodawca i główny autor Karty Wolności KNP, w tym autor projektu Konstytucji Państwa Polskiego wprowadzającej ustrój prezydencki. W wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku nie uzyskał mandatu na posła do PE z ramienia KNP.

PROGRAM:

„Wybierzmy nowe pokolenie, dajmy szansę nowej Polsce.”

Zmiany konstytucyjne dające większą władzę prezydentowi, powołanie instytutu broniącego polskiej historii przed pomówieniami.

Podatki:  PIT – wysokie kwoty wolne lub zniesienie. CIT (podatek dochodowy od osób prawnych) – zniesienie. VAT- jednolity 18%. ZUS– dobrowolny. Emerytura: przymus emerytalny – nie. Wiek emerytalny – nie podjęto. Służba zdrowia: Obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne- nie. Zniesienie ograniczeń państwa, sposobem na uzdrowienie służby zdrowia. Deficyt budżetowy – zakazany. Interwencja państwa w gospodarkę – nie. Najważniejsze zadanie w polityce zagranicznej  – kierowanie się zasada zysków i strat.  Powszechne prawo do posiadania broni – tak. Kara śmierci – tak. Euro – nie.

Foto: ewybory.eu

Komentarze

 1. Pawel
  Pawel 2 maja, 2015, 23:18

  niestety smutne ale brak mi kandydata dla mnie :(

  Odpowiedz na ten komentarz
 2. s.o.s.
  s.o.s. 3 maja, 2015, 07:50

  witaj w klubie :/

  Odpowiedz na ten komentarz

Napisz komentarz

<

About Author