Zarobki w UK. Której mniejszości narodowej wiedzie się najlepiej?

Zarobki w UK. Której mniejszości narodowej wiedzie się najlepiej?

Ludność Wielkiej Brytanii jest mocno zróżnicowana pod kątem narodowości. Co piąty mieszkaniec UK to przedstawiciel mniejszości narodowej. Komu żyje się najlepiej, a komu najgorzej? Jak na tle innych mniejszości wypadają Polacy?

Z najnowszego raportu „Diverse outcomes: living standards by ethnicity” wynika, że w najgorszej sytuacji finansowej są osoby pochodzące z Bangladeszu. W tym przypadku przeciętne gospodarstwo domowe osiąga roczny dochód w wysokości zaledwie 16,400 funtów. Tylko o 200 funtów dochodu więcej (w przeciągu roku) osiągają pakistańskie gospodarstwa domowe. Niewiele lepiej mają rodziny romskie – ich roczny dochód wynosi 17,400 funtów. Najlepiej radzą sobie przedstawiciele grupy określonej w badaniu jako „White – Irish”, których gospodarstwa domowe osiągają średni, roczny dochód na poziomie 27,700 funtów. A Polacy? W badaniu przeprowadzonym przez Resolution Foundation zostaliśmy sklasyfikowani (wraz z przedstawicielami innych krajów UE czy obywatelami USA) jako „Any other White background” i – jeśli chodzi o roczne dochody typowego gospodarstwa domowego – zajęliśmy trzecie miejsce z kwotą 25,600 funtów. Wyprzedzili nas jedynie „Mixed – White and Asian” (25,900 funtów) i „White – Irish” (27,700 funtów).

Według twórców raportu różnice w zarobkach wynikają między innymi z szeroko rozumianej obyczajowości, charakterystycznej dla konkretnych grup narodowościowych czy etnicznych. Mowa chociażby o sposobie postrzegania kobiet. W przypadku Brytyjczyków aż 72 proc. pań pracuje. Jeśli chodzi o Pakistańczyków czy Banglijczyków – czynnych zawodowo jest zaledwie (odpowiednio) 37 proc. i 35 proc. kobiet.

Zarobki przekładają się na poziom życia, w tym – na warunki mieszkaniowe. Z badania wynika, że grupą najczęściej korzystającą z domów czy mieszkań socjalnych są przedstawiciele mniejszości opisanej jako „Czarna/Afrykańska/Karaibska”. Posiadaczami własnych domów lub domów wkrótce własnych (a więc kupionych na kredyt) są przede wszystkim biali Brytyjczycy i biali Irlandczycy. Polacy oraz przedstawiciele innych państw UE czy USA (grupa „Other White”) najczęściej wynajmują mieszkania lub domy, zarówno samodzielnie, jak i wespół z innymi lokatorami.

Co ciekawe, jeśli chodzi o wzrost średniego (mediana), rzeczywistego dochodu po odjęciu kosztów utrzymania mieszkania, jest on zauważalny we wszystkich grupach oprócz… „White other”, czyli grupy, w której zostali sklasyfikowani Polacy.

Pełny raport dostępny pod tym linkiem: http://www.resolutionfoundation.org/app/uploads/2017/08/Diverse-outcomes.pdf

Napisz komentarz

<

Kategorie: Wydarzenia UK

About Author