Brexit można legalnie odwołać! Ruch należy do Wielkiej Brytanii

MaxPixel, lic. CC0

Wielka Brytania wciąż może zatrzymać Brexit. Aby tak się stało, musi jednostronnie odwołać Artykuł 50. – wynika z opinii rzecznika generalnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE).

Grupa szkockich polityków, przedstawicieli różnych opcji politycznych, wystosowała zapytanie do Trybunału Sprawiedliwości UE. Szkockich działaczy zastanawiało, czy Wielka Brytania (jeszcze jako państwo członkowskie Wspólnoty), może samodzielnie, bez zgody pozostałych krajów UE, zadecydować o odwołaniu artykułu 50. A jeśli tak – czy może tego dokonać już po zakończeniu negocjacji z Unią Europejską, co w praktyce oznaczałoby anulowanie wszystkich osiągniętych do tej pory kompromisów w sprawie Brexitu.

Do zapytania Szkotów odniósł się Manuel Campos Sanchez-Bordona, rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości UE. Z oświadczenia wynika, że rzecznik generalny TSUE opiniuje, aby Trybunał Sprawiedliwości w odpowiedzi na zapytanie Szkotów orzekł, że artykuł 50. Traktatu o UE dopuszcza możliwość „jednostronnego odwołania notyfikacji o zamiarze opuszczenia UE”, ale do czasu formalnego zawarcia umowy o „wycofaniu się ze Wspólnoty” i pod warunkiem, że decyzja o odwołaniu artykułu 50. jest zgodna z przepisami danego kraju (w tym wypadku – Wielkiej Brytanii). Innymi słowy: rzecznik generalny TSUE uważa, że odwołanie artykułu 50. jest możliwe. W przypadku Brexitu – odwołania musi dokonać Wielka Brytania. Aby do Brexitu nie doszło, artykuł powinien zostać odwołany przed podpisaniem ostatecznej umowy rozwodowej z UE.

To oczywiście opinia generalnego rzecznika, nie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Jednak, jak przypominają komentatorzy, decyzje podejmowane przez TSUE są zwykle zbieżne z opiniami generalnych rzeczników.

Szkoccy politycy, którzy wnieśli zapytanie o możliwość odwołania artykułu 50., przyjęli opinię rzecznika z dużą satysfakcją. Zdaniem działaczy, oznacza ona, że formalne odwołanie Brexitu jest możliwe i stanowi alternatywę dla pomysłu organizacji drugiego referendum.

Entuzjazm Szkotów studzą przedstawiciele prawni rządu Wielkiej Brytanii, którzy ocenili, że zapytanie skierowane do Trybunału Sprawiedliwości UE dotyczyło hipotetycznej sytuacji, bo polityka rządu nie polega na uchylaniu artykułu 50.

 

Foto: MaxPixel, lic. CC0

Napisane przez Przemysław Mackojc

Weganizm jak religia? Zdecyduje o tym brytyjski sąd

Premier May i jej doradcy upokorzeni przez Izbę Gmin