Odszkodowanie za śmierć bliskiej osoby z UK – jak wygląda procedura?

Jeśli bliska nam osoba zmarła w wyniku wypadku lub zaniedbania medycznego na terenie Wielkiej Brytanii, możemy wszcząć postępowanie odszkodowawcze. Trzeba jednak zebrać wystarczającą ilość dowodów, że śmierć bliskiego została spowodowana działaniami osoby trzeciej.
To na nas spoczywa obowiązek dowodowy. Może się to okazać trudne i czasochłonne, szczególnie jeśli sprawa dotyczy zaniedbania medycznego.

Co zrobić, aby uzyskać rekompensatę po stracie bliskiej osoby?

Jeśli jesteśmy spoza Wielkiej Brytanii lub nie posługujemy się sprawnie angielskim, warto zasięgnąć pomocy firmy odszkodowawczej. Procedura związana z uzyskaniem rekompensaty może okazać się czasochłonna i trudna, szczególnie jeśli nie zna się języka. Firma odszkodowawcza może zająć się tą sprawą, nawet jeśli (a nawet szczególnie w takiej sytuacji) na stałe przebywamy poza granicami Wielkiej Brytanii. Będziemy informowani przez wynajętą przez nas firmę odszkodowawczą na bieżąco o wszystkich postępach w sprawie.

Odszkodowanie za śmierć bliskiej osoby w UK – co wchodzi w sumę rekompensaty?

Na ostateczną wysokość rekompensaty z tytułu śmierci bliskiej osoby w Wielkiej Brytanii składa się kilka spraw. Dwie sprawy są jednak najważniejsze – pierwsza z nich to „bereavement claim”, druga – „dependency claim”. Oprócz tego do sumy dolicza się jeszcze pomniejsze kwoty za dodatkowe kwestie.
„Bereavement claim” to w skrócie rekompensata za doznawany ból po stracie bliskiego. Wysokość tej rekompensaty została ustalona odgórnie przez prawo i wynosi 11,800 funtów. O ten rodzaj rekompensaty może ubiegać się tylko współmałżonek osoby zmarłej lub jej rodzice, jeśli sprawa dotyczy osoby niepełnoletniej.
O „dependency claim” może natomiast wystąpić każdy, kto pozostawał w zależności finansowej od zmarłego, a przez jego śmierć znalazł się w trudnej sytuacji materialnej. Mogą o ten rodzaj rekompensaty wystąpić również podmioty gospodarcze, a nie tylko rodzina i bliscy. Dlatego na przykład jeśli zmarły prowadził firmę, a jego wkład w jej funkcjonowanie był na tyle spory, że może ona po śmierci właściciela zbankrutować, rekompensata powinna pomóc owej firmie pozostać na rynku.

Oprócz tego można uzyskać dodatek, na przykład uwzględniający koszty pogrzebu. Jeśli śmierć została spowodowana wcześniejszymi urazami, na przykład w wyniku wypadku samochodowego lub zaniedbania medycznego, w rekompensacie mogą zostać uwzględnione kwoty za narażenie na doznanie niepotrzebnego cierpienia przed śmiercią.

Dlaczego warto wybrać pomoc firmy odszkodowawczej?

Po śmierci bliskiej osoby trudno jest powrócić do codziennych spraw. W okresie żałoby trzeba jednak zajmować się sprawami urzędowymi. Aby jednak ograniczyć obowiązki do minimum, można ich część zlecić firmie odszkodowawczej. Odszkodowanie za śmierć bliskiej osoby w UK uzyskamy wtedy szybciej. Poza tym możemy być pewni, że pracownicy firm odszkodowawczych będą wiedzieli, jak rozmawiać z osobami, które niedawno przeżyły stratę bliskiej osoby. Wymagana tutaj jest szczególna wrażliwość, ale i pełne profesjonalizm działania.

Więcej informacji na stronie https://insito-odszkodowania.uk/odszkodowanie-za-smierc/

Napisane przez Przemysław Mackojc

Wypadek samochodowy w pracy – jak otrzymać wysokie odszkodowanie w UK?

Koronawirus: po jakim czasie od zakażenia pojawiają się pierwsze objawy?